Insight

Ændret definition af væsentlighed

IASB har udsendt ændringer til IAS 1 og IAS 8

IASB har i oktober 2018 udsendt “Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)”. Ændringerne har til formål at præcisere definitionen af væsentlighed og ensrette den definition, der anvendes i begrebsrammen og selve standarderne.

IASB har i oktober 2018 udsendt “Definition of Material (Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)”. Ændringerne har til formål, at præcisere definitionen af væsentlighed og ensrette den definition, der anvendes i begrebsrammen og selve standarderne.

Definitionen af væsentlighed er ændret til: 

“Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.”

Læs mere på IASPlus 

Ændringerne har til formål at præcisere definitionen af væsentlighed, og at ensrette den definition der anvendes i begrebsrammen og selve standarderne.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('