Insight

Bestyrelsesevaluering med fokus på compliance og effektivitet

Læs de seneste anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse. Komitéen anbefaler danske virksomheder at inddrage ekstern bistand minimum hvert tredje år, når bestyrelsens arbejde skal evalueres.

Tre gode grunde til at følge komitéens anbefalinger:

1.  Løbende, ekstern vurdering af jeres bestyrelses effektivitet er med til at sikre, at den øverste del af organisationen kan tage effektive beslutninger, og at den daglige ledelse holdes ansvarlig for at levere på de prioriterede områder. Det er alt sammen afgørende for at skabe varig succes for virksomheden.

2.  En ekstern bestyrelsesevaluering giver indsigt i de muligheder og trusler, jeres organisation står overfor. Det gælder eksempelvis lovgivning, økonomiske drivkræfter, vigtige interessenters aktuelle og fremtidige behov, interne og eksterne muligheder og trusler – og i hvilken grad organisationen effektivt kan håndtere disse forhold.

3.  Børsnoterede selskaber skal ifølge årsregnskabslovens § 107b og NASDAQ OMX Copenhagens ”Regler for udstedere af aktier” oplyse, om de følger anbefalingerne – eller forklare, hvorfor de ikke gør. Ved at få foretaget en løbende, ekstern evaluering af jeres bestyrelsesarbejde sikrer I compliance med komitéens anbefalinger.

Hent vores rapport ’Board Evaluations – Ticking a box or making a difference?’ og læs mere om, hvad en effektiv bestyrelsesevaluering bør indeholde.

Deloitte har udviklet særligt værktøj til bestyrelsesevalueringer

Hos Deloitte har vi har stor erfaring med at arbejde sammen med bestyrelser og bestyrelsesudvalg, fra familie- og ejerdrevne virksomheder til børsnoterede og regulerede virksomheder. Vores specialudviklede værktøj til at vurdere en bestyrelses effektivitet omfatter alle faser af vurderingsprocessen og er tilpasset netop jeres organisationsstruktur. Det gør det muligt at foretage en vurdering, der passer til kompleksiteten af lige netop jeres forretningsaktiviteter.

Vil du vide mere?

Fandt du dette nyttigt?