Insight

Delårsrapportværktøjer 2021

Deloitte har opdateret værktøjer til brug ved for udarbejdelse af delårsrapport.

Deloittes delårsrapportværktøjer hjælper din virksomhed med at minimere risikoen for fejl og mangler i delårsrapporten. Vi kan også tilbyde et compliance check af din virksomheds delårsrapport.

Nyt for 2021

COVID-19

Aflæggelse af delårsrapporter for 2021 rummer fortsat en række udfordringer som følge af effekterne af COVID-19 pandemien og effekten heraf på samfundsøkonomien lokalt, regionalt og globalt.

Værktøjerne indeholder en kort omtale af potentielle effekter på delårsrapporterne såvel i forhold til indregning og måling, som i forhold til præsentation og oplysninger, men der er ikke indarbejdet konkrete eksempler på omtale af sådanne effekter, da dette vil være meget individuelt fra virksomhed til virksomhed.

For en mere uddybende omtale af potentielle regnskabsmæssige konsekvenser af COVID-19, herunder i delårsregnskaber, henviser vi til Deloitte’s omfattende nyhedsbrev IFRS in Focus – Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease, som kan downloades fra det særlige COVID-19 område på IASPlus-hjemmesiden.

Øvrige ændringer

Værktøjerne er herudover opdateret, så de seneste ændringer af IFRS, årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og Nasdaq Copenhagens regler for udstedere er indarbejdet.

IASB har udsendt enkelte ændringer til gældende standarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft for kalenderårsregnskaber for 2021, og som derfor skal implementeres i delårsrapporter relateret til kalenderåret 2021. Vi har i publikationen ”IFRS – Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag” beskrevet indholdet af de enkelte ændringer.

Deloittes værktøjer vedrørende delårsrapporter omfatter:

Delårsrapport 2021 – Overblik over regler mv.

Nyhedsbrev, som beskriver regelsættet vedrørende delårsrapportering for danske virksomheder.

Delårsrapport 2021 – Eksempelregnskab

Eksempel på en delårsrapport for 2021 for en fiktiv, børsnoteret dansk koncern, aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Interim Financial Reporting og øvrige danske krav til delårsrapporter.

Tjekliste til delårsrapporter 2021

Tjekliste som indeholder kravene til delårsrapporter ifølge IAS 34, Interim Financial Reporting, delårsrapportbekendtgørelsen, indsendelsesbekendtgørelsen samt Nasdaqs regelsæt for udstedere af aktier eller obligationer.

Tjeklisten kan rekvireres via ifrs@deloitte.dk.

Bestil et compliance tjek

Deloitte tilbyder at gennemgå virksomhedens udkast til delårsrapport (Compliance Check) for at sikre, at delårsrapporten overholder kravene i IAS 34 og lovgivningen i Danmark om delårsrapporter. Et alternativ kan være et review af delårsrapporten, hvor der afgives en review-påtegning på delårsrapporten.

Kontakt din Deloitte revisor eller en af nedenstående kontaktpersoner, hvis du vil vide mere om vores IAS 34 Compliance Check.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('