Insight

Deloitte ÅrsNyt 2020

Bliv klar til regnskabsafslutning

I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven eller IFRS.

I Deloitte ÅrsNyt 2020 har vi samlet information, som vi har vurderet relevant, når der aflægges årsrapport for 2020 af virksomheder, som følger årsregnskabsloven (ÅRL) eller IFRS. 

Mange forhold skal overvejes i forbindelse med den kommende regnskabsaflæggelse som følge af COVID-19. I Deloitte ÅrsNyt 2020 behandles en række regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19, som er relevante, uanset om virksomheden aflægger årsregnskab efter ÅRL eller IFRS. Endvidere omtales ændringer til ÅRL, som træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Herudover omtales aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende den nye ferielov, klimaforandringer og Brexit. 

Af speciel interesse for de børsnoterede selskaber omtales en række nyheder om IFRS og om regnskabskontrollen, herunder fokusområder for regnskabskontrollen i forbindelse med kontrol af 2020 årsregnskaber. 

Under selskabsretlige forhold omtales lempelser vedrørende omregistrering af iværksætterselskaber, vederlagsrapporter, seneste nyt om anbefalinger for god selskabsledelse samt seneste nyt om erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Deloitte ÅrsNyt 2020 er udarbejdet af Audit Quality and Risk Office, Deloittes faggruppe for revisions- og regnskabsforhold.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2020, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Deloittes Audit Quality and Risk Office på tlf. 26 79 37 18.

Redaktionen af Deloitte ÅrsNyt 2020 er afsluttet den 11. december 2020.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('