Insight

ESMAs forventninger ved indregning af udskudte skatteaktiver

Fokus på udskudte skatteaktiver fra skattemæssige underskud

ESMA har udsendt et public statement om sine forventninger til virksomhederne i forbindelse med indregning af udskudte skatteaktiver, der er opstået som følge af fremførbare skattemæssige underskud.

Den europæiske sammenslutning af regnskabstilsyn (ESMA) har udsendt et public statement som beskriver ESMAs forventninger til virksomhedernes anvendelse af IAS 12 om indkomstskat, nærmere bestemt virksomhedens overvejelser i forbindelse med indregning af udskudte skatteaktiver, der er opstået som følge af fremførbare skattemæssige underskud.

Baggrunden er, at ESMA har set flere tilfælde, hvor virksomheder gennem flere år har indregnet væsentlige udskudte skatteaktiver på trods af, at de har en historik med tab. Public statement fokuserer på to områder, hvor ESMA ofte udfordrer virksomhedernes indregning af udskudte skatteaktiver:

  • Sandsynligheden for, at der vil være tilstrækkelig fremtidig skattepligtig indkomst, hvori de fremførbare skattemæssige underskud kan modregnes (IAS 12:34), vurderet på baggrund af kriterierne i IAS 12:36. Afsnit 14-15 i public statement indeholder eksempler på forhold, som kan tale for henholdsvis imod indregning af et udskudt skatteaktiv. 
  • Eksistensen af ”convincing other evidence” som underbygger vurderingen af sandsynligheden for, at der vil være tilstrækkelig fremtidig skattepligtig indkomst at modregne i, når virksomheden har en historik med tab (IAS 12:35).

ESMA gør desuden opmærksom på, at oplysninger om udskudte skatteaktiver skal være virksomhedsspecifikke, og ikke blot en gentagelse af bestemmelserne i IAS 12. ESMA forventer, at oplysningerne er tilpasset i forhold til størrelsen af udskudte skatteaktiver indregnet i balancen samt væsentligheden af usikkerhed og skøn, der er forbundet med de udskudte skatteaktiver.

Læs ESMA public statement her.

Der skal foreligge "convincing other evidence" hvis virksomheden har en historik med tab.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('