Insight

Et selskab blev påbudt at foretage værdiforringelsestest

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer. Endvidere fik virksomheden en påtale for, at der ikke var medtaget oplysninger om en virksomhedsovertagelse, og at en domicilejendom ikke var klassificeret som bestemt for salg.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at foretage værdiforringelsestest af goodwill og kunderelationer. Endvidere fik virksomheden en påtale for, at der ikke var medtaget oplysninger om en virksomhedsovertagelse, og at en domicilejendom ikke var klassificeret som bestemt for salg.

Erhvervsstyrelsen gav virksomheden påbud om at:

  • Foretage værdiforringelsestest af goodwill, idet resultatet for aktiviteten i 1. halvår 2018 var svagere end det virksomheden havde forventet ved udarbejdelsen af værdiforringelsestesten pr. 31. december 2017, og da denne værdiforringelsestest viste, at den bogførte værdi af goodwill var tæt på den opgjorte nytteværdi.
  • Foretage værdiforringelsestest af kunderelationer, som var nedskrevet til 0 kr. i delårsrapporten for 3. kvartal 2018, uden at der var foretaget en nedskrivningstest pr. 30. september 2018. Da der fortsat budgetteres med salg til kunderne med et positivt dækningsbidrag, har kunderelationerne fortsat en værdi for virksomheden, og de kan derfor ikke nedskrives 0 kr., uden at der var foretaget en behørig værdiforringelsestest.

Endvidere fik selskabet påtale for:

  • Ikke at have medtaget oplysninger i delårsrapporten for 1. halvår 2018 om overtagelsen af aktiemajoriteten i et selskab. Der var oplyst herom i delårsrapporten for 1. kvartal 2018. Oplysningen skal jf. IAS 34, afsnit 16A gentages i efterfølgende delårsrapporter for samme regnskabsår. Det fremgår ikke af afgørelsen, men gentagelse i efterfølgende delårsrapporter forudsætter efter Deloitte’ opfattelse, at virksomhedsovertagelsen er væsentlig for de efterfølgende delårsrapporter. Oplysningen var medtaget i delårsrapporten for 3. kvartal 2018.
  • Ikke at have præsenteret en domicilejendom som bestemt for salg i delårsrapporten for 1. halvår 2018, jf. IFRS 5, afsnit 6 og afsnit 30. Virksomheden have oplyst i en børsmeddelelse den 20. februar 2018, at virksomheden havde indgået en betinget aftale vedrørende salg af domicilejendommen. Endvidere fremgik det af delårsrapporten for 1. halvår 2018, at salget ville blive gennemført den 10. september 2018. Der var ikke anført, at der var forhold som gjorde, at ejendommen ikke var klar til umiddelbart salg pr. 30. juni 2018 i den daværende stand og efter almindelige salgsbetingelser.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('