Insight

Guide til brug af de forhøjede størrelsesgrænser i årsregnskabsloven

De nye og forhøjede størrelsesgrænser for regnskabsklasserne i årsregnskabsloven er nu vedtaget af Folketinget den 2. maj 2024.

En række virksomheder kan allerede fra og med 2023-årsrapporten, dvs. årsrapporter med regnskabsperiode, der begynder 1. januar 2023, rykke en regnskabsklasse ned. Med denne guide besvares mange af de spørgsmål, der opstår til udarbejdelse af årsrapporten i den forbindelse.

De nye og forhøjede størrelsesgrænser for regnskabsklasserne i årsregnskabsloven er nu vedtaget. Det gjorde Folketinget den 2. maj 2024. Størrelsesgrænserne er blevet forhøjet med ca. 25 %, hvorved en række virksomheder allerede fra og med 2023-årsrapporten, dvs. årsrapporter med regnskabsperiode, der begynder 1. januar 2023, kan rykke en regnskabsklasse ned. Herudover kan visse modervirksomheder undlade at udarbejde koncernregnskab, idet størrelsesgrænserne for koncernregnskabspligt følger grænserne for regnskabsklasse B.

I guiden til download ser vi nærmere på, hvad en virksomhed skal være opmærksom på, hvis den rykker ned i regnskabsklasse som følge af de forhøjede størrelsesgrænser. Herudover besvares en række regnskabsmæssige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med brug af de forhøjede størrelsesgrænser.

Guiden besvarer bl.a. følgende spørgsmål:

  • Hvornår kan de nye størrelsesgrænser anvendes?
  • Hvad skal virksomheden overveje, hvis den skifter regnskabsklasse
  • Hvilken betydning har en nedrykning i regnskabsklasse for virksomhedens årsrapport?
  • Skal der oplyses om nedrykning i regnskabsklasse, selvom der ikke sker praksisændringer?
  • Hvordan skal ændringer i anvendt regnskabspraksis behandles og beskrives i årsregnskabet?
  • Kan der undlades sammenligningstal for notekrav, der bortfalder ved nedrykning i regnskabsklasse?

Læs mere i guiden til download, som også indeholder oversigter over betydningen af nedrykningen fra hhv. klasse C stor til C mellem og klasse C mellem til B.

Den lovændring, som indeholder forhøjelsen af størrelsesgrænserne, indeholder også de kommende krav til bæredygtighedsrapportering i form af implementering af CSRD-direktivet i dansk lovgivning. Forhøjelsen af størrelsesgrænserne har bl.a. den væsentlige betydning, at færre danske virksomheder bliver omfattet af kravet om bæredygtighedsrapportering iht. CSRD-direktivet, hvorfor lempelsen ved de forhøjede grænser vurderes at være størst for de virksomheder, som får mulighed for at rykke ned fra klasse C stor til klasse C mellem.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('