Insight

IASB har udsendt en række mindre ændringer til IFRS

Ændringerne vedrører IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3, IFRS 9 og IFRS 16.

IASB har foretaget syv mindre ændringer af standarder, herunder IAS 16, IAS 37 og IFRS 3 samt fire standarder, der er omfattet af "Årlige forbedringer af IFRS-standarderne 2018-2020" (Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020).

IASB har udsendt

Årlige forbedringer af IFRS-standarderne 2018-2020 om ændring af fire IFRS'er:

  • IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS ændres med hensyn til, hvornår et datterselskab er en førstegangsaflægger.
  • IFRS 9 Finansielle instrumenter ændres med hensyn til gebyrer i "10 pct. testen" for ophør med indregning af finansielle forpligtelser.
  • IFRS 16 Leasingkontrakter ændres med hensyn til leasingincitamenter.
  • IAS 41 Landbrug ændres med hensyn til beskatning ved dagsværdimålinger.

Materielle anlægsaktiver — Provenu før tilsigtet anvendelse (ændringer af IAS 16) Proceeds before Intended Use vedrørende indtægter fra salg af varer, der er produceret, samtidig med at det producerende aktiv bringes til den lokation og stand, som er nødvendig for, at det kan fungere på den måde, som virksomheden har til hensigt.

Tabsgivende kontrakter — Omkostninger ved opfyldelse af en kontrakt (ændringer af IAS 37) Onerous Contracts — Cost of Fulfilling a Contract ændringer vedrørende omkostninger, en virksomhed skal medtage som omkostninger ved at opfylde en kontrakt når det skal vurderes, om en kontrakt er tabsgivende.

Henvisning til den begrebsmæssige ramme (ændringer af IFRS 3) - Reference to the Conceptual Framework opdaterer en forældet reference i IFRS 3 uden at ændre dens krav væsentligt i øvrigt.

Ændringerne til IFRS 1, IFRS 9 og IAS 41 gælder alle for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere. Tidlig anvendelse er tilladt – i Danmark dog ikke før ændringerne er godkendt til brug i EU. Ændringen af IFRS 16 vedrører alene et illustrativt eksempel, hvorfor der er ikke angivet nogen ikrafttrædelsesdato.

Du kan læse mere om alle ændringerne på IASPlus.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('