Insight

Indregning af udskudt skat af leasingkontrakter

IASB foreslår ændringer til IAS 12

IASB har udsendt udkast til ændring af IAS 12 Income Taxes, som præciserer, hvordan virksomheder skal indregne udskudt skat af leasingkontrakter.

IASB har udsendt udkastet ED/2019/5 'Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Proposed amendments to IAS 12)', som præciserer, hvordan virksomheder skal indregne udskudt skat af fx leasingkontrakter og retableringsforpligtelser.

Udkastet indeholder:

  • Forslag om at ændre førsteindregningsundtagelsen i IAS 12 (undtagelsen betyder, at der ikke skal indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle opstået ved første indregning). Ændringen betyder, at undtagelsen ved første indregning ikke gælder transaktioner, hvor både fradragsberettigede og skattepligtige midlertidige forskelle opstår ved første indregning og resulterer i indregning af udskudte skatteaktiver og udskudte forpligtelser med samme beløb.
  • Forslag om, at ændringen skal anvendes med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8 og med mulighed for førtidsimplementering.
  • Forslag om overgangslempelse vedrørende virksomhedens vurdering af ​​sandsynligheden for, at der vil være tilstrækkelig skattepligtig overskud til rådighed i fremtiden til at rumme fradragsberettigede midlertidige forskelle.

IASB har anmodet om kommentarer senest den 14. november 2019.

Læs mere i IFRS in Focus, juli 2019

Læs udkastet på IASBs hjemmeside.

 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('