Insight

Oplysninger om bæredygtige økonomiske aktiviteter i 2021-årsrapporter

Store børsnoterede virksomheder skal oplyse om miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i deres 2021-årsrapporter

Store børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven skal fra og med årsrapporter, der aflægges 1. januar 2022 eller senere, give nye oplysninger om deres eventuelle bæredygtige økonomiske aktiviteter. Oplysningskravet er et af flere initiativer i EU’s ambitiøse plan ”Green Deal”, der bl.a. har til formål at skabe øget gennemsigtighed på markedet for grønne investeringer. 


Virksomhederne skal oplyse, hvordan og i hvilket omfang virksomhedens eller koncernens omsætning, anlægsinvesteringer eller driftsomkostninger kan klassificeres som miljømæssigt bæredygtige ud fra et omfattende fælles EU-klassifikationssystem kaldet en taksonomi. 

Læs mere i vedhæftede notat.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('