Insight

Oplysninger om metode mv. vedrørende oplysninger i ledelsesberetningen

Afgørelse fra regnskabskontrollen

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2021 har Erhvervsstyrelsen påbudt en virksomhed fremadrettet, at medtage oplysninger om indregnings- og målemetoder for oplysninger om ordreindgang og ordrebeholdning, som virksomheden frivilligt havde givet i ledelsesberetningen.

I en regnskabskontrolsag vedrørende en årsrapport for 2021 har Erhvervsstyrelsen påbudt en virksomhed fremadrettet at medtage oplysninger om indregnings- og målemetoder for tal i ledelsesberetningen, som virksomheden frivilligt havde oplyst.

Virksomheden har frivilligt medtaget oplysninger om ordreindgang og ordrebeholdning, men har ikke oplyst, hvordan ordreindgang og ordrebeholdning indregnes og måles. Det er styrelsen vurdering, at det er uklart, hvad der ligger til grund for de oplyste tal, ligesom det er uklart, hvilke omstændigheder, der konkret fører til, at virksomheden kategoriserer noget som en ordreindgang og noget som en del af ordrebeholdningen.

Oplysninger om ordreindgang og ordrebeholdning er ikke omfattet af det finansielle regnskab, men oplysninger herom udgør en del af ledelsesberetningen. Virksomheden har aflagt årsrapport efter IFRS og i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af IFRS, men det følger af årsregnskabsloven, at virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på poster oplyst i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 53, stk. 1, 1. pkt.

Baseret på fejlens karakter og at offentliggørelse af årsrapporten for 2022 var nært forestående, valgte styrelsen at give et fremadrettet påbud.

Afgørelsen kan læses i sin helhed på Finanstilsynets hjemmeside.

Efter Deloittes vurdering er oplysninger om ordreindgang og ordrebeholdning APM’er (APM’er (”Alternative Performance Measures”), som der også stilles tilsvarende og yderligere oplysningskrav om i ESMAs Guidelines on Alternative Performance Measures. Der henvises hertil for yderligere vejledning.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('