Insight

Resultatopgørelsen skal være artsopdelt eller funktionsopdelt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag slået fast, at en virksomhed ikke kan præsentere mellemtotalen EBITDA i en resultatopgørelse, som er en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse, medmindre en ”ren” funktionsopdelt eller artsopdelt resultatopgørelse alternativt præsenteres i noterne.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag slået fast, at en virksomhed ikke kan præsentere mellemtotalen EBITDA i en resultatopgørelse, som er en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse, medmindre en ”ren” funktionsopdelt eller artsopdelt resultatopgørelse alternativt præsenteres i noterne.

I den konkrete sag gav Erhvervsstyrelsen virksomheden fremadrettede påbud om at:

  • Præsentere en resultatopgørelse, som enten er artsopdelt eller funktionsopdelt. Virksomheden havde præsenteret en blanding mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse, hvor omkostninger er præsenteret efter funktion men med særskilt præsentation af af- og nedskrivninger. Virksomheden præsenterede således mellemtotalen EBITDA i resultatopgørelsen. Virksomheden har modtaget et fremadrettet påbud om, at der skal fremgå en resultatopgørelse af årsrapporten, som er enten artsopdelt eller funktionsopdelt, jf. IAS 1, afsnit 99 og 100. Virksomheden kan vælge at medtage denne præsentation enten i selve resultatopgørelsen eller i noterne.
  • Foretage de fornødne nedskrivninger på forfaldne debitorer.
  • Vurdere hvorvidt indgåede sikringstransaktioner opfylder betingelserne for at være regnskabsmæssig sikring, herunder hvorvidt sikringen er effektiv eller ineffektiv. Endvidere skal regnskabsmæssig sikring behandles i overensstemmelse med bestemmelserne herom i IFRS 9.
  • Omtale udviklingen i aktiviteter, resultat og pengestrømme år-til-dato og ikke alene for kvartalet, når der udarbejdes delårsrapporter. Endvidere skal udviklingen i egenkapitalen omtales.
  • Oplyse fyldestgørende om forventningerne til fremtiden, herunder forventninger til omsætningen opgjort efter IFRS 15. Virksomheden havde oplyst om salg (som ikke er opgjort efter IFRS 15) og bruttomargin i delårsrapporten for 1. halvår 2018, hvorfor regnskabsbrugerne ikke kan udlede resultatforventningen.
  • Foretage tydeligere opfølgning på de udmeldte forventninger til fremtiden, når der er væsentlige afvigelser herfra.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('