Compliance, der giver ro i maven

Axcel blev grundlagt i 1994 og er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af nordiske og internationale investorer. Som finansiel virksomhed er Axcel underlagt forskelligartet og ofte kompliceret lovgivning, som stiller store krav til medarbejdernes viden særligt ift. best practice, seneste trends, tilsynspraksis mv.

Axcel ønskede assistance til dele af selskabets compliance-arbejde, hvor vi har fået fornøjelsen af at assistere og rådgive gennem en aftale om delvis outsourcing på compliance-området. Det vil sige, at compliance-arbejdet bliver varetaget i et samarbejde mellem Axcel og Deloitte, hvor vores opgaver bl.a. består i at gennemføre stikprøvekontroller med henblik på at undersøge og teste, at Axcel overholder relevant lovgivning (compliance-kontroller).

Samarbejdet har tilført Axcel specialkompetencer inden for compliance-området og har ligeledes medvirket til, at Axcels medarbejdere har lettere adgang til at holde sig opdateret på regulatoriske ændringer, tilsynspraksis og øvrige relevante forhold inden for compliance-området.

Læs mere om Private Equity

Ræk ud til os

Michael Thorø Larsen

Financial Services Industry

Audit & Assurance

+45 30 93 53 04

mtlarsen@deloitte.dk

Nina Trolle Boldt

Financial Services Industry

Audit & Assurance

+45 21 83 00 66

niboldt@deloitte.dk

Camilla Sabrina Kyed Overgaard

Financial Services Industry

Audit & Assurance

+45 30 93 43 73

covergaard@deloitte.dk