Bankoprettelse med ro i maven

Facit Bank A/S ejes af Niels Thorborg, som også ejer 3C Retail koncernen, der tilbyder køb og finansiering af en lang række produkter i norden.

3C Retail havde et mål om at søsætte en ny bank i Danmark til privatkunder. Vores samarbejde blev indledt, da 3C Retail ønskede assistance og rådgivning i processen omhandlende udarbejdelse af ansøgning om banktilladelse til Finanstilsynet.

Vi har rådgivet koncernen i ansøgningsprocessen om banktilladelse, som blandt andet indebar rådgivning om kravene i henhold til den finansielle lovgivning, kapitalkrav, IT set-up, politikker og forretningsgange, samt organisering i selskabet og koncernen.

Facit Bank fik banktilladelse i august 2019, og banken åbnede i slutningen af 2019.

Læs mere om Financial Services
Læs mere om Banker & Finansielle Markeder

Ræk ud til mig

Anders Oldau Gjelstrup

Financial Services Industry

Audit & Assurance

+45 20 41 68 02

agjelstrup@deloitte.dk

Louise Kjærgaard

Financial Services Industry

Audit & Assurance

+45 30 93 45 31

lkjaergaard@deloitte.dk