Forsikring og sikring på hele rejsen

Global Dental Insurance A/S er et amerikansk-ejet forsikringsselskab, hvor moderselskabet Renaissance Health Services Corporation (RHSC) har over 14 mio. privatkunder. De ønskede at sælge tandforsikringer på det nordiske marked og indledte derfor dialog med os.

Rejsen begyndte i 2014, hvor GDI med rådgivning fra Deloitte ansøgte om tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark. Herefter opkøbte GDI en majoritet i selskabet "Dansk Tandforsikring" med assistance fra Deloitte, hvor vi ligeledes rådgav dem i etableringen af ledelse og revisor, samt bistod i arbejdet omkring ansøgninger hos finanstilsynet.

Rejsen tog sit udgangspunkt i Danmark, men har siden bredt sig til de øvrige nordiske lande med potentiale for yderligere at brede sig til resten af Europa. Siden opstarten har Deloitte fungeret som outsourcing-partner, hvor vi bl.a. varetager administrationen i forbindelse med driften af de fire Solvens II funktioner.

Læs mere om Financial Services

Ræk ud til os

Thomas Ringsted

Actuarial, Risk and Advanced Analytics

Audit & Assurance

+45 27 14 20 44

tringsted@deloitte.dk

Daniel Glud Madsen

Actuarial, Risk and Advanced Analytics

Audit & Assurance

+45 30 93 40 94

dmadsen@deloitte.dk