Revision på skolebænken

Gymnasiet har gennemgået en hurtig og smidig revision, blandt andet muliggjort af vores digitale platform, Deloitte Connect, der har givet vores kunde en effektiv og målrettet opgaveafvikling.

Revisionen har gennem den udførte forvaltningsrevision og juridisk kritiske revision sat fokus på, hvor de kan udvikle sig, dels gennem benchmarking med andre institutioner og dels gennem rådgivning og forslag til, hvor Gymnasiet kan optimere økonomien, eksempelvis låneomlægning.

”Deloitte har udvist en stor indsigt i vores gymnasium og vi oplever en indsigtsfuld præsentation af vores økonomi og udviklingstendenser, som giver inspiration til opmærksomhed og igangsættelse af initiativer, der imødegår og forebygger fremtidige udfordringer. Deloitte er nem at komme i kontakt med og den ledende revisor altid er tilgængelig og i øjenhøjde. Vi kan drøfte relevante problemstillinger med Deloitte uden at dette udløser en ekstraregning.”
- Gymnasiets administrationschef

Læs mere om Public

Ræk ud til os

Lars Hillebrand

Public

Audit and Assurance

+45 40 28 36 48

lhillebrand@deloitte.dk

Christian Dahlstrøm

Public

Audit & Assurance

+45 30 93 42 39

cdahlstroem@deloitte.dk