Sparring ved tilpasninger af lovændringer

På landsplan findes der cirka 700 boligorganisationer og heriblandt står Himmerland Boligforening som Nordjyllands største. Som boligforening er det vigtigt at kunne sikre beboerne en husleje, der svarer til de reelle udgifter samtidig med, at boligsektoren løbende skal tilpasse sig lovændringer. Her stiller vi os til rådighed som sparringspartner hos Himmerland Boligforening og har gjort det siden 2005.

I februar 2018 trådte en ny bekendtgørelse om ”drift af almene boliger” i kraft. Den nye bekendtgørelse introducerede, at boligorganisationerne skulle lave en egenkontrol, som i foråret 2018 blev uddybet af Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen med ”Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisation”. Baggrunden var, at der var politisk enighed om, at boligsektoren kunne spare 1,6 mia. kroner over en årrække gennem effektivisering, hvilket ultimativt ville sænke huslejepriserne for beboerne.

I stedet for at kravet skulle være en byrde, blev kravet omdannet til en konkurrencemæssig fordel. Her assisterede vi Himmerland Boligforening i at analysere deres nuværende arbejdsprocesser, og tilpasse dem, så de passede med de formelle krav i vejledningen. Således blev vejledningen ikke en ekstra administrativ byrde, men en integreret del af de nuværende arbejdsprocesser.

Læs mere om SME | Small & Medium Enterprises

Ræk ud til mig

Lars Birner Sørensen

SME

Audit & Assurance

+45 20 25 11 17

larsoerensen@deloitte.dk