Actuarial Lab

Da Mette Gerster tiltrådte som chef for aktuariatet i PenSam, havde hun behov for at træde et skridt tilbage og se kritisk på afdelingen, organiseringen og opgaveprioriteringen. Derfor valgte hun at deltage i et ’Actuarial Lab’ hos os. Resultatet blev en klar prioritering af de vigtigste fokusområder for aktuariatet i PenSam og herunder en plan for eksekvering af delmål for aktuariatets rejse over de efterfølgende 6 måneder.

Hvad er Acturial Lab?

Et Actuarial Lab forløber over en enkel dag, og henvender sig til chefaktuarer. Forud for lab’et indhentes input via interviews med en række forskellige interessenter. Det skaber overblik over interessenternes oplevelse af aktuariatet i dag og deres forventninger til fremtidens aktuariat. På selve dagen faciliterer Deloittes aktuareksperter en diskussion af opgaver, roller og prioriteter på baggrund af konkrete problemstillinger samt bedste praksis fra andre aktuariater.

Læs mere om Private Equity

Ræk ud til mig

Thomas Ringsted

Actuarial, Risk and Advanced Analytics

Audit & Assurance

+45 27 14 20 44

tringsted@deloitte.dk