Skolebænk og benchmark

En dansk professionshøjskole har mærket gevinsterne ved at arbejde med vores digitale platform, Deloitte Connect med fokus på en effektiv og målrettet opgaveudvikling i deres revision.

Gennem den udførte forvaltningsrevision og juridisk kritiske revision har vi endvidere kunnet sætte fokus på, hvor professionshøjskolen kan udvikle sig, dels gennem benchmarking med andre institutioner og dels gennem rådgivning og forslag til hvor skolen kan optimere økonomien, eksempelvis låneomlægning.

”Deloitte har ved revisionen demonstreret en stor indsigt i vores udfordringer og vi oplever en indsigtsfuld præsentation af vores økonomi og udviklingstendenser. Det giver inspiration til opmærksomhedspunkter og iværksættelse af initiativer, der hjælper os med at iværksætte initiativer der imødegår fremtidige udfordringer. Deloitte er på forkant med vores udvikling og giver inspiration til hvordan vores skolen kan udvikles, og er altid klar hvis vi har en stor udfordring vi skal have hjælp til at løse.”
Professionshøjskolens økonomichef

Læs mere om Public

Ræk ud til os

Lars Hillebrand

Public

Audit and Assurance

+45 40 28 36 48

lhillebrand@deloitte.dk

Jakob Ditlevsen

Public

Audit & Assurance

+45 22 16 77 11

jditlevsen@deloitte.dk