Løsninger

IFRS & Accounting Services

Det handler (ikke kun) om compliance.

I et dynamisk og udfordrende marked, er det afgørende at virksomhedernes regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, som løbende bliver opdateret. Med vores erfarne rådgivere ved jeres side, kan I effektivt håndtere regulatoriske krav ligesom I får en dyb viden, som kan hjælpe jer til at træffe forretningsbeslutninger på et mere kvalificeret grundlag - og give jer praktisk sparring omkring implementering af ny lovgivning.

IFRS
I 2017 ser vi, at de fleste virksomheder har analyseret på konsekvenserne af de kommende nye IFRS-standarder (IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 og IFRS 17), som er relevante for dem. Mange arbejder stadig på konsekvensanalysen med efterfølgende udarbejdelse af handlingsplanen, mens andre er godt i gang med implementeringen af systemværktøjer og øvrige praktiske foranstaltninger med henblik på efterlevelsen.

Årsregnskabsloven
Årsregnskabsloven blev senest ændret i 2015, og virksomhederne har allerede i 2016-regnskaberne arbejdet med den nye lov, men vi ser, at der fortsat er en række områder, der giver anledning til praktiske problemstillinger:

  • Virksomhedssammenslutninger – der afventes vejledning fra Erhvervsstyrelsen omkring behandling af en række uafklarede problemstillinger
  • Immaterielle aktiver med fokus på goodwill og udviklingsomkostninger
  • Investeringsejendomme.
  • Nærtstående parter

Er jeres virksomhed underlagt de internationale IFRS-krav?
Fra hovedbrud til koncernsprog – med IFRS må man tale sproget! Vi har eksperter med indgående kendskab til IFRS og suppleret med vores brancheindsigt forstår vi at stille jer netop de spørgsmål, der betyder, at jeres virksomheds udfordringer på IFRS-området bliver identificeret rettidigt. Vi er en del af Deloittes globale IFRS-netværk, hvor vi samarbejder om fortolkning og løsning af IFRS-opgaver.

Vores betydelige erfaring bringer vi i spil både ved rådgivningsopgaver om IFRS, men også konkret opgaveløsning afledt af IFRS. Det kunne eksempelvis være ved indledende analyse af konsekvenser ved overgang til IFRS, assistance med overgang til IFRS samt løbende IFRS-opdatering. Vi foretager også rådgivning ved virksomhedskøb – due diligence, købsprisfordeling (PPA), værdiansættelser, regnskabsmæssige konsekvenser etc. Vores eksperter yder proaktiv assistance og rådgivning på andre, teknisk komplicerede områder, der kræver involvering af andre kompetencer som ved køb af immaterielle aktiver, samarbejdsaftaler, nedskrivninger, skat, aktieløn og lignende. Endelig kan vi hjælpe med en forbedring af regnskabet ved at foretage benchmark-analyser og give idéer til forbedring af regnskabsrapporteringen.

Har jeres virksomhed styr på kravene i årsregnskabsloven?
Årsregnskabsloven (ÅRL) fastsætter bestemmelser for, hvordan særligt aktieselskaber og anpartsselskaber skal aflægge deres regnskab. Med ÅRL findes én, samlet regulering for næsten alle regnskaber, som udgives i Danmark - eneste, større undtagelse er finansielle virksomheder. Vores eksperter står klar til at rådgive om praktiske problemstillinger, som er foranlediget af Årsregnskabsloven.

Lad os rådgive jeres virksomhed. Intet spørgsmål er for stort eller småt.  

Bjørn Würtz Rosendal

Bjørn Würtz Rosendal

Partner

Bjørn er partner i Deloitte Audit & Assurance og har 14 års erfaring med revision og rådgivning af finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Bjørns fokus er dels kreditinstitutter og dels børsmodn... Mere

Bjarne Iver Jørgensen

Bjarne Iver Jørgensen

Partner

Bjarne er statsautoriseret revisor, og til daglig revisor og rådgiver for de største virksomheder i Danmark. Bjarne har bred erfaring med koncernrevisioner, rådgivning omkring regnskabsmæssige problem... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('