Løsninger

Revision af regioner

Understøtter de implementerede forretningsprocesser og ledelseskontroller muligheden for at gennemføre en værdiskabende revision

Compliance og nye PIE-regler sætter fokus på en tydelig sondring mellem revision og assistance/rådgivning i bred forstand, således at man opnår en kritisk og uafhængig revision.

De kommende 4-5 år vil der være fokus på kvalitetsfondsprojekter, der er igangsat med beslutningen om en investering på 35-40 mia. kr. til nye sygehuse. 

De kommende år vil endvidere fortsat indebære krav til en løbende produktivitetsudvikling, som vil skulle realiseres ved en kombination af optimering af den løbende drift, omlægning af patientforløb (blandt andet gennem telemedicinske løsninger) og ibrugtagning af ny medicinsk teknologi mv. Denne type tiltag vil endvidere skulle skabe økonomisk råderum til nye behandlinger og nye typer medicin, som ofte vil indebære merudgifter i en kortere eller længere periode.

Regionerne beskæftiger sig i væsentligt omfang med sygehusaktiviteter, der er meget forskellige og kræver aktiv styring på flere niveauer. Deloitte leverer en effektiv og værdiskabende revision gennem et åbent og ærligt samarbejde på alle niveauer i organisationen. Det sikrer vi ved at sammensætte et revisionsteam med de bedste kvalifikationer inden for revision af offentlige virksomheder og erfaringer med revision af indkøb, lager og produktionsprocesser, der adskiller regioner fra mange andre offentlige virksomheder. 

Vores revision tager udgangspunkt i regionernes egne kontroller og forretningsgange og målrettes de områder, hvor der er størst risiko for fejl eller usikkerhed. På den måde kan vores revision anvendes konstruktivt til udbygning og styrkelse af regionernes egne styringsværktøjer og kontroller. 

I dialog med de respektive hospitalsledelser identificerer vi de udfordringer, der er fokus på, eksempelvis administrative fællesskaber, omkostningstilpasninger, in- og outsourcing, ledelsesrokeringer eller strategiske udviklingsprojekter.

I forhold til kravet om produktivitetsforbedringer kan vi – blandt andet gennem den udvidede forvaltningsrevision – bidrage til at identificere og konkretisere potentialer for bedre kapacitetsudnyttelse m.m. 


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Jakob B. Ditlevsen

Jakob B. Ditlevsen

Equity Partner

Jakob har igennem mange år arbejdet sammen med uddannelsesinstitutioner. Jakob har opnået stor erfaring og indsigt i institutionernes økonomi, styringsmekanismer og rammevilkår. Jakob assisterer med s... Mere

Lynge Skovgaard

Lynge Skovgaard

Partner

Lynge Skovgaard er partner i revisionen med speciale i den offentlige sektor.... Mere

Lars Jørgen Madsen

Lars Jørgen Madsen

Partner

Lars Jørgen er partner inden for revision, regnskab og rådgivning med speciale inden for tilskudsfinansierede organisationer og offentlig sektor. Lars Jørgen har mere end 30 års erfaring som revisor o... Mere

Anders Fisker Jørgensen

Anders Fisker Jørgensen

Senior Manager

Senior Manager Anders Fisker Jørgensen har ansvaret for udvikling af værktøjer til og kvalitetssikring af Deloittes revisioner af tilskudsregnskaber. Anders har det overordnede ansvar for koordinering... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('