Løsninger

Sådan arbejder du strategisk med sundhed og forebyggelse: Deloitte Human Health Index

Arbejdet med jeres raske medarbejdere

Det kan have en positiv effekt på beregningen af pris på forsikringsdækningerne, når man arbejder strategisk med sundhed og forebyggelse. Herudover kan man ofte få pensionsleverandøren med, som en aktiv samarbejdspartner og medfinansieringskilde.

Vi oplever at:

  • Mange virksomheder investerer i dag i medarbejdersundhed, men har svært ved at målrette og kommunikere investeringerne til den enkelte medarbejders behov og tilstande.
  • Mange pensionsselskaber taber i dag penge på deres risikoregnskaber fordi udgifterne specielt til skader på invalideforsikringerne er væsentlig højere end de indtægter, som pensionsselskaberne får ind via præmieindtægter.
  • Flere og flere pensions- og sundhedsselskaber melder sig på banen inden for forebyggende- og strategisk sundhed bl.a. i relation til stress, motion og søvn. De ønsker at holde de raske medarbejdere i arbejde og minimere skaderne samt gener så tidligt i processen som muligt.

Derfor har vi har fået udarbejdet den optimale spørgeramme

Det er Vital Consulting i samarbejde med Just Bendix Justesen og Syddansk Universitet, som har udarbejdet spørgerammen, som pt. er den bedste spørgeramme som findes på markedet. Spørgsmålene er baseret på evidensbaseret sundhedsfaglig forskning og vi kalder det: Deloitte Human Health Index.

Denne løsning skiller sig ud i markedet gennem en løbende monitorering af helbredstilstanden hos medarbejderne, med kobling til virksomhedens sundhedsfaglige investeringer baseret på den enkelte medarbejders behov.

Konkret indeholder løsningen følgende:

  • Årlig medarbejderundersøgelse
  • 55 spørgsmål som besvares på ca. 10 minutter
  • ISO 27000 sikret og opfylder GDPR
  • Adgang via NEM-ID eller 2 punkts validering
  • Medarbejderrapport med kobling til indsatser og sundhedsfagligt beredskab
  • Virksomhedsrapport med oplæg på prioriteret handlingsplan og relevante benchmarks

Kontakt

Søren Hartung

Søren Hartung

Partner

Søren har arbejdet i pensionsbranchen siden 1988 i landets største pensions- og forsikringsmæglerselskaber som mægler- og salgschef samt partner. Han er også tilknyttet Forsikringsakademiets forsikrin... Mere

Søren Brinch

Søren Brinch

Director

Søren har arbejdet i pensionsbranchen siden 1989 i landets største pensions- og forsikringsmæglerselskaber som pensionskunde-, udviklings- og mæglerchef samt partner. Han har stået for salg, rådgivnin... Mere