Løsninger

Deloitte Human Health Index 

Strategisk forebyggende tiltag for at sikre jeres medarbejderes sundhed 

Det kan betale sig at investere i jeres medarbejderes sundhed. Psykiske og fysiske lidelser eller sygdomme kan resultere i nedsat arbejdsevne eller længerevarende fravær. Deloitte Pension Management kan hjælpe jeres virksomhed med at få en større sammenhæng mellem jeres pensions- og sundhedsordning, ved at sikre jeres medarbejderes sundhed.

At investere i medarbejderenes sundhed 

Når virksomheder arbejder strategisk med forebyggende tiltag for at sikre medarbejdernes sundhed, kan det ikke bare have en positiv effekt på den enkelte medarbejders helbred, men også på prisen på forsikringsdækningerne i pensions- og sundhedsordningen. Derfor ønsker pensionsselskabet ofte at medfinansiere disse tiltag for derved at medvirke til, at virksomheden har sunde og raske medarbejdere. Mange virksomheder investerer i dag i medarbejderenes sundhed, men har svært ved at målrette og kommunikere investeringerne til den enkelte medarbejders behov og helbredstilstand. 

Få en sundhedsscreening af jeres medarbejdere 

Deloitte Human Health Index er en sundhedsscreening af jeres medarbejdere, der er baseret på en spørgeramme udarbejdet af Vital Consulting i samarbejde med Just Bendix Justesen og Syddansk Universitet. Spørgsmålene bygger på evidensbaseret sundhedsfaglig forskning og identificerer medarbejderens individuelle helbredstilstand. 

Medarbejderne modtager en personlig sundhedsrapport og mulighed for at benytte sundhedsfagligt beredskab for at forebygge eventuelle problemer med fx arbejdsforhold, mental sundhed, søvn, kost og motion, sygdom og smerter. Derudover følger en virksomhedsrapport med prioriteret handlingsplaner og relevante benchmarks. 

Deloitte Human Health Index skiller sig ud i markedet via en løbende monitorering af medarbejdernes helbredstilstand. Deloitte Pension Management hjælper med sparring omkring jeres virksomheds sundhedsstrategi for medarbejderne, og sikrer en målrettet indsats for at reducere både kort- og langtidssygefravær. Vi kan hjælpe med at beregne ROI for at sikre, at det kan betale sig at investere i jeres medarbejderes sundhed. 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed, er du velkommen til at kontakte en af Deloitte Pension Managements partnere. 

Se den engelske version af videoen her.

Søren Hartung

Søren Hartung

Partner

Søren har arbejdet i pensionsbranchen siden 1988 i landets største pensions- og forsikringsmæglerselskaber som mægler- og salgschef samt partner. Han er også tilknyttet Forsikringsakademiets forsikrin... Mere

Søren Brinch

Søren Brinch

Partner

Søren har arbejdet i pensionsbranchen siden 1989 i landets største pensions- og forsikringsmæglerselskaber som pensionskunde-, udviklings- og mæglerchef samt partner. Han har stået for salg, rådgivnin... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('