Løsninger

Financial Statements Reporting

Vi udarbejder og indberetter jeres årsregnskab på en nem og effektiv måde i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning inden for digital XBRL-rapportering.

At udarbejde og indsende et årsregnskab er i de senere år underlagt øget regulering og digitalisering. Resultatet for virksomhederne og revisionsbranchen er en større grad af kompleksitet. I Deloitte oplever vi derfor en stigende efterspørgsel efter assistance med at udarbejde og indberette virksomheders årsregnskaber. For at sikre den optimale betjening af vores kunder omkring det at aflægge og indsende årsregnskaber, har vi et team af revisorer, der arbejder dedikeret med at levere effektive processer og objektiv rådgivning om regnskabsudarbejdelse og XBRL-rapportering, når kunder skal indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.

En række udenlandsk ejede virksomheder oplever begrænsninger i den assistance, som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor leverer. Vores teams har opbygget en erfaring og samarbejdsmodel, som garanterer en effektiv proces med udarbejdelse af årsrapporten, når dette skal ske i samarbejde med Deloitte og jeres revisor.

Vi kan let og effektivt udarbejde årsrapporten for din virksomhed i fuld overensstemmelse med gældende lovkrav. Vores teknisk velfunderede og specialiserede revisorer anvender Deloitte Productivity Tools, der er baseret på data fra jeres virksomheds ERP-system.

Nutidens krav til elektronisk indsendelse af årsregnskab til myndighederne kan være vanskeligt, når man som virksomhed til dagligt arbejder med helt andre ting end tekniske formater. Derfor kan vi via Deloitte Productivity Tools danne de XBRL-dokumenter, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. XBRL-taksonomi er en kompleks størrelse, men nødvendig at forstå for at kunne overholde gældende lovgivning for digital rapportering.

Vi udarbejder og indsender regnskabet rettidigt efter du som kunde har godkendt det. Vi kan håndtere årsregnskaber med afsæt i IFRS-kravene eller Årsregnskabsloven ligesom vi kan tilbyde flere sprogvariationer: engelsk, dansk/engelsk og tysk. Vi håndterer også hele underskriftsprocessen via en smidig digital signeringsproces med NemID, herunder norsk og svensk BankID.

Når vi anvender Deloitte Productivity Tools, håndterer samme specialist hos os både udarbejdelsen og indrapporteringen af årsrapporten uden det store behov for at trække på nøgleressourcer hos kunden undervejs. Vores dedikerede ressourcer har et indgående kendskab til værktøjet og processen. Af samme grund kan de holde tidsforbruget nede som et resultat af en effektiv eksekvering.

Et samarbejde med vores team i Deloitte sikrer jer som kunde, at I ikke bliver forstyrret unødvendigt i jeres daglige arbejde imens vi håndterer alle aspekter med at udarbejde og indsende jeres årsregnskab.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Flemming Larsen

Flemming Larsen

Partner

Flemming betjener fortrinsvis kunder med internationale relationer, herunder i særdeleshed amerikanske kunder. Flemming har et omfattende globalt netværk, som blandt andet er opbygget gennem sin inter... Mere

Henrik Grønnegaard

Henrik Grønnegaard

Partner

Henrik is a State Authorized Public Accountant and the head of the Corporate Reporting Group within the National Office in Deloitte Denmark, which covers a broad specter of technical disciplines relat... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('