Løsninger

Vi kobler nutiden med fremtidens revision

Innovative løsninger med fokus på datadrevet indsigt og værdiskabende rapportering.

Vi er stolte af at være frontløbere, når det handler om at skabe værdi for vores kunder med innovative revisionsløsninger. I det hele taget er vi utrættelige i vores stræben efter at være toneangivende i definitionen af fremtidens revisionsydelser. Gennem investeringer i innovation og analytics, transformerer vi måden, hvorpå revision udføres. Resultatet ses i form af forbedret revisionskvalitet og større værdiskabelse for vores kunder.

Digitaliseringen breder sig med stor hastighed i disse år. Vi ser en stigende automatisering af manuelle processer samt en stigning i mængden og kompleksiteten af vores kunders data. Vores revision bygger på disse data, og vi bruger løbende nye teknologier til at optimere vores revisionsløsninger. Vi bevæger os med andre ord væk fra den traditionelle, stikprøvebaserede tilgang til fordel for en mere risikofokuseret, analytisk tilgang baseret på innovative værktøjer. Det betyder samtidig, at revisionsrapportering i tekstbaserede protokoller er fortid. Vi ser det som en positiv udvikling, der kan give jeres virksomhed ny inspiration.

Deloitte definerer fremtidens revision baseret på et stærkt fundament af tillid fra vores kunder. Det giver os en unik mulighed for at anlægge et længerevarende og dybere perspektiv på kundens virksomhed. Vores dedikerede indsats med at transformere vores revisionsydelse, afspejler sig i vores leverancer i form af høj kvalitet og dybere indsigter i kundernes forretning. Til sammen giver det en revision, der differentierer sig fra mængden.

Revision drevet af data og analytics

Vi anvender innovative og risikofokuserede analytics-værktøjer inden for centrale områder af revisionen. Med vores samlede globale analytics-platform, Illumia, giver vi vores revisionsteams et kraftfuldt værktøj til udarbejdelse af en lang række analytiske tests. Det giver nye muligheder og en række fordele for kunderne, når vi udfører vores revision:

  • Analyse af store datamængder 
  • Bearbejdning og i nogen tilfælde test af 100% af transaktionerne i en given population frem for en revision baseret på stikprøver. 
  • Identifikation af trends, outliers og mønstre i data, som kan være med til at indikere risici for fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen - dermed kan vi i højere grad fokusere vores revision på disse områder.
  • Udvidet indsigt i jeres forretning og jeres data, hvilket styrker vores ønske om at gøre revisionen værdiskabende ved at bringe ny, relevant viden og indsigt videre til jer.

Vi stræber dagligt efter en digital transformation af revisionsoplevelsen, der giver vores kunder høj kvalitet, indsigter og værdi. Det sker ved at kombinere den dybe viden hos vores talentfulde revisorer, Deloittes globale revisionsmetodik og vores innovative revisionsløsninger, som baserer sig på moderne teknologi.

Eksempler på konkrete innovative revisionsværktøjer

Cognia – Deloittes globale platform sikrer adgang til de seneste, innovative værktøjer
Vores revisorer vil i samarbejde med vores kunder kunne trække på Cognia, som er Deloittes globale platform med innovative revisionsværktøjer. Vi kan dermed levere en konsistent oplevelse og høj kvalitet i hele revisionsprocessen. Eksempler på vores globale værktøjer inkluderer bl.a.:

  • Deloitte Connect - samarbejdsplatformen, som vores kunder og revisionsteamet anvender under revisionen. Begge parter har et godt overblik over fremdriften via dashbord ligesom processen med håndtering og udveksling af dokumentation er langt mere smidig.
  • Icount - ved brug af mobilteknologi kan vores revisorer udfører lageroptællinger og kontrol af aktivers tilstedeværelse på udvalgte lokaliteter, imens kolleger hjemme på kontoret kan begynde analysen og få det samlede overblik i realtid.
  • Disclosure Analytics - vores omfattende database af IFRS-regnskabsdata, hvor vi nemt kan fremsøge og dele noteoplysninger og anvendt regnskabspraksis fra sammenlignelige virksomheder med vores internationale kunder.

Audit Innovation & Analytics Lab
Vi er klar over, at vores revisionsteams skal have et konstant fokus på at bringe de nyeste værktøjer og innovative løsninger til vores kunder for at skabe maksimal værdi for at have en relevans i markedet. Det kræver, at vi internt investerer tid til læring, idégenerering og gensidig inspiration. Vi afholder derfor løbende Audit Innovation og Analytics Labs for vores revisionsteams for derigennem at sikre, at de altid bringer det bedste af Deloitte til vores kunder. 

Værdiskabende revisionsrapportering med dyb indsigt

Grundet øget digitalisering, højere hastighed og den stigende kompleksitet, som udfordrer og ændrer vores kunder, har vi adresseret et behov for en mere moderne revisionsrapportering. Det betyder, at vi rapporterer resultaterne af revisionen baseret på et ønske om transparens kombineret med dyb indsigt i jeres forretning og de risici som påvirker denne. Derudover ønsker vi at lægge et langt større fokus på jeres finansielle modenhed og fremadrettede udvikling.

Når du vælger Deloitte som revisor er du sikker på at få en revision, der leverer indsigt og værdi. Vi har designet en revisionsrapportering i en liga for sig og langt fra den traditionelle, teksttunge protokol.
Vi oplever, at vores kunder møder en øget kompleksitet, som de er tvunget til at skulle håndtere. Deloittes revisionsrapportering bringer større transparens og indsigt, der understøtter vores kunders udvikling.

I vil opleve en revisionsrapportering i et fornyet format med fokus på direkte kommunikation rettet mod risici og jeres virksomheds processer og kontroller. Revisionsrapporteringen er tilpasset netop jeres virksomhed, og I vil afhængig af virksomhed kunne opleve fx:

  • Visuel oversigt over risici, observationer og konklusioner
  • Et perspektiv på jeres finansfunktion og kontroller
  • Forslag til forbedringer i styringen af jeres forretning

Revisionsrapportering fra Deloitte giver større forståelse for revisionens resultater og nøglebudskaber. Den er risikofokuseret, fremadskuende og med størst muligt fokus på at bringe værdi og indsigt til jeres virksomhed i et tidssvarende og forretningsunderstøttende format.

Innovation og analytics - se videoerne

Vil du vide mere?

Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Innovation & analytics

Sumit Sudan

Sumit Sudan

Partner

Sumit is an experienced audit partner at Deloitte Denmark and leads the Large & Complex audit department of around 200 employees and is also part of the Audit Executive Team. Sumit has more than 20 ye... Mere

Christian Lehmann Nielsen

Christian Lehmann Nielsen

Senior Manager

Christian er statsautoriseret revisor og daglig leder af Audit Innovation-gruppen i Deloitte. Derudover har Christian de seneste år betjent en række mellemstore og store revisionskunder. Audit Innovat... Mere

Revisionsrapportering

Lars Andersen

Lars Andersen

Partner

Lars Andersen er statsautoriseret revisor og arbejder primært med ejerledede og fondsejede virksomheder. Lars arbejder bl.a. med fokus på følgende brancher: Transport herunder spedition og vejgodstran... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('