Case study

Sparring med HedeDanmark i vækstperiode

HedeDanmark havde brug for en alsidig samarbejdspartner med mange forskellige typer kompetencer, da virksomheden gennemgik en vækst på mere end 50 procent over tre år.

Siden 2009 har HedeDanmark udviklet sig fra at være en traditionel entreprenørvirksomhed inden for skov, landskab og anlægsgartneri til at være Skandinaviens største leverandør af outdoor facility services, samtidig med at virksomheden fortsat er en førende leverandør af grønne serviceydelser til både skove og det åbne land. I samme periode er HedeDanmark blevet Baltikums største private skovforvalter og skabte i 2012 et brohoved til det svenske marked gennem etablering af eget datterselskab i Sverige i tillæg til de eksisterende datterselskaber i de tre baltiske lande og Tyskland.
 

Mangeartede opgaver
Det er altså en større transformationsproces, HedeDanmark har været igennem med en vækst på over 50 procent. Væksten er sket organisk og gennem mere end 25 større og mindre opkøb og virksomhedsovertagelser i en periode på tre år. Gennem hele processen har HedeDanmark brugt Deloitte som samarbejdspartner i arbejdet med at føre vækststrategien ud i livet.

HedeDanmark drog også fordel af muligheden for at kunne trække på eksterne ressourcer fra Deloitte til at assistere i virksomhedens økonomifunktion i de perioder, hvor blandt andet de mange opkøb skabte behov for ekstra midlertidige ressourcer.
 

Den vigtige forretningsforståelse
Carsten With Thygesen fremhæver, at det giver værdi at have samme rådgiver med et bredt felt af kompetencer til at hjælpe med mange forskellige typer opgaver i Danmark og udlandet.

”Deloitte har brugt ressourcer på at forstå vores virksomhed og de brancher, vi har med at gøre. Den indsigt i vores forretning har konsulenterne kunnet trække på i alle de opgaver, de har løst for os.”

Han fortsætter: ”Det har været en stor fordel for os, at det er den samme person, vi kan gå til, uanset hvad vi har brug for hjælp til. På den måde kan vi hurtigt og effektivt få tilgang til den nødvendige viden og de nødvendige ressourcer uden at skulle bruge kræfter på selv at finde nogle, der kan hjælpe os. Vi slipper også for unødig forklaringstid, fordi vi ikke hele tiden skal sætte nye specialister ind i, hvordan vores virksomhed opererer.”

 

Aldrig længere væk end en sms
I den periode med rivende udvikling, som HedeDanmark har været igennem, har virksomheden ofte haft brug for at få hurtig assistance.

”Jeg har kunnet ringe eller sms’e til Kenneth (ledende partner i Deloitte, red.) klokken halvseks om morgenen for at sige, at jeg havde behov for at snakke sammen om en times tid for at diskutere nogle detaljer vedrørende det møde, jeg skulle til klokken otte. Det har givet en stor fleksibilitet i samarbejdet,” afslutter Carsten With Thygesen.
 

Nogle af Carsten With Thygesens erfaringer med vækst via opkøb:
Det er vigtigt at få styr på virksomhedens egne forretningsprocesser og løbende optimere dem, inden man går ind i en større vækst via opkøb og virksomhedsovertagelser.

  • Køb og virksomhedsovertagelser kan bruges til at vækste i nye geografiske områder inden for felter, hvor virksomheden i forvejen har kompetencer – eller man kan tilkøbe aktiviteter, der gør virksomheden til den største på et bestemt felt. 
  • Hold fokus på både den interne og eksterne kommunikation for at minimere usikkerhedsperioden hos både medarbejdere og kunder.

Kort om projektet:

Udfordring: 
En omfattende vækst via opkøb og virksomhedsovertagelser gjorde, at HedeDanmark havde behov for rådgivning og hjælp til en lang række opgaver.

Løsning:  
At bruge en samarbejdspartner med international tilstedeværelse, der kunne assistere med alt fra due dilligence-processer til ad hoc assistance i økonomifunktionen.

Fordele: 
HedeDanmark har benyttet den samme samarbejdspartner til alle opgaver, hvilket har sparet dem tid og ressourcer og har sikret, at alle opgaver er løst med udgangspunkt i den nødvendige indsigt i forretningen.

 

”I en forandringsproces, som den vi har været igennem, var det vigtigt for os med en samarbejdspartner, der ikke bare kunne revidere vores regnskab. Vi havde brug for en rådgiver med international tilstedeværelse, som havde den nødvendige indsigt i skattemæssige forhold og som kunne indgå som sparringspartner i forbindelse med forhandlinger, due dilligence-faserne og integrationsfaserne.”
 

Carsten With Thygesen, CEO i HedeDanmark

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('