Insight

Industry 4.0 and manufacturing ecosystems

Med Industry 4.0 følger en verden, der muliggør forbindelser på alle leder og kanter og særligt for produktionsvirksomheder, medfører Industry 4.0 en masse fordele.

Industry 4.0 fokuserer på de muligheder, som informationsteknologi, data og analytics medfører og understreger vigtigheden af automatisering. Dette gælder også for produktionsvirksomheder, hvor en ny industriel revolution er opstået. Ledere kan og bør drage fordel af at kombinere informationsteknologi og driftsteknologi, hvor værdi således kan skabes på nye og innovative måder.

Produktionsvirksomheder oplever i stadigt stigende grad, hvordan hurtigt skiftende omgivelser stiller højere krav til deres evne til at tilpasse produktion og processer. Det er nu blevet en nødvendighed, at virksomhederne omstiller til avancerede maskiner som f.eks. automation og digitalisering.
Derudover har Internet of Things medført, at datastyring bliver en større og større nødvendighed for alle virksomheder. Aktiv brug og styring af data hjælper virksomhederne til at skabe værdi ved at udnytte den nye teknologi, der er tilgængeliggjort. Det kan eksempelvis muliggøre smartere værdikæder og produktionsprocesser.

Industri 4.0 muliggør indsamling af en stor mængde brugbar data som gør, at virksomhederne kan optimere deres processer på flere parametre og på den måde tilpasse sig den nuværende situation i markedet. Dog omfatter en naturlig konsekvens heraf, at produktionsvirksomhederne tvinges til at overveje deres nuværende strategiske position samt identificere hvilke teknologier, både fysiske og digitale, der har størst investeringspotentiale og dermed kan bidrage med størst mulighed værdi.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('