Insight

Den fjerde industrielle revolution er her

Er din virksomhed klar? 

Industry 4.0 er defineret ved mødet mellem den fysiske og digitale verden, hvor teknologier såsom kunstig intelligens og Internet of Things (IoT) vinder stadigt større indpas. De nye teknologier lover store muligheder samt store udfordringer for virksomheder verdenen over. I denne nye analyse fra Deloitte kan du blive klogere på nogle af de centrale strategiske overvejelser, din virksomhed bør gøre sig for at skabe succes i den digitale verden.

Industry 4.0 - Den fjerde industrielle revolution

De teknologiske udviklinger, der ligger til grund for Industry 4.0, skaber et væld af nye muligheder for, hvordan virksomheder kan levere produkter og ydelser til deres kunder. For at få størst udbytte af nye teknologiske løsninger, kræver det, at virksomheder indstiller deres strategiske tankegang på, hvordan de kan skabe værdi ud af data, og hvordan de nye arbejdsgange kommer til at påvirke deres organisation. 

I denne forbindelse har Deloitte adspurgt over 1600 topledere fra 19 lande om deres virksomheds parathed til at udnytte potentialet i de nye teknologier, samt hvilke udfordringer deres organisation står overfor. Undersøgelsen afdækker fire centrale områder, der bliver påvirket af Industry 4.0.

Det første område omhandler, i hvilket omfang topledere anderkender og overvejer, hvordan deres beslutninger påvirker samfundets udvikling. Her afslører undersøgelsen, at toplederne generelt mener, at den 4. industrielle revolution leder til en fremtid med mindre ulighed, men også at de er usikre på, hvordan deres virksomhed kan påvirke udviklingen inden visse områder såsom uddannelse og social mobilitet.   

Det andet område beskæftiger sig med, hvordan strategier bør ændre sig for at udnytte potentialet ved Industry 4.0. Undersøgelsen viser, at mange topledere anderkender, at deres virksomhed ikke er helt parat til at lukrere på de nye muligheder, og at mange ledere fortsat fokuserer på at udvikle traditionelle forretningsområder frem for at skifte strategisk fokus.

Det tredje omhandler, hvordan topledere forbereder deres arbejdsstyrke til at håndtere fremtidens opgaver. Således viser undersøgelsen, at de fleste topledere ikke mener, de har de fornødne talenter til at udnytte det fulde potentiale ved Industry 4.0, men at de gør alt, hvad de kan, for at tilegne sig dem. På trods af dette ligger HR og talentudvikling i bunden af de adspurgte lederes strategiske prioriteter.

Det fjerde område beskæftiger sig med de teknologiske udfordringer ved Industry 4.0, og hvordan toplederne bruger de nye teknologier til at skabe mere værdi for deres interessenter. Generelt er teknologiske investeringer en høj prioritet. Samtidigt viser undersøgelsen, at visse interne strategiske prioriteter gør det svært at investere i teknologier, der fuldt ud udnytter potentialet ved Industry 4.0.

Download den fulde analyse og bliv klogere på, hvilke strategiske træk din virksomhed bør gøre sig for at skabe succes med Industry 4.0.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('