Insight

Datadrevet innovation

Opdag hvad kunderne vil have, før de selv ved det  

Tendens:
Stort set alle industrier står i dag over for store forandringer. Forbrugere bliver mindre og mindre loyale, og priskonkurrencen er stigende. Det er der flere årsager til. Bl.a. har globaliseringen, e-handel, sociale medier og finanskrisen medført, at dagens forbrugere er mere informerede, og at konkurrenter med en konkurrencedygtig omkostningsstruktur har lettere ved komme ind på markedet.

I dag er vi også vidner til en hidtil uset innovationsevne fra mindre entreprenører, der spotter ’et hul i markedet’. De anvender alternative finansierings- og udviklingsplatforme til at starte en produktion og sikrer hurtig time to market. De betyder slet og ret, at de kan operere med en hastighed, som de mere etablerede virksomheder har svært ved at konkurrere med.

Potentiale:
Hver dag produceres der et væld af digitale data, som kan opsamles og bearbejdes: Demografiske data og data om kundernes kanal- og produktpræferencer, holdninger via sociale medier, interaktions- og transaktionsadfærd, samt i stigende grad data fra sensorer i produkter.

Med analytics kan du bruge disse data til at differentiere din virksomhed fra konkurrenterne. Fx ved at blive klogere på hvor, hvornår og hvorfor dine kunder interagerer med din virksomhed og dermed få en forståelse for den enkelte kundes adfærd, præferencer og behov.

Dette sætter dig i stand til at reagere på kundernes behov, når og hvor de opstår – men også til at forudse, hvor markedet bevæger sig hen, så du kan udvikle nye produkter og services, der griber fremtidens muligheder. I nogle tilfælde kan sådanne services i sig selv være datadrevne ved at stille indsigt til rådighed for kunden.

Brug big data og analytics til at sikre en differentiering gennem:

• Individualisering af produkter og services
• Udvikling af nye produkter og services
• Udvikling af datadrevne services (indsigt som produkt)

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('