Insight

Sådan bliver din forretning datadrevet

Big Data er et buzzword, vi elsker at snakke om. Men mange virksomheder har svært ved at omsætte det til et forretningspotentiale. Deloittes Peder Pedersen fortæller her, hvordan du gør din virksomhed datadrevet.

Langt de fleste virksomheder, store som små, besidder data, der udgør et unikt forretningspotentiale, men mange er ikke klar over værdien af deres data, og hvad de skal stille op med det.

”Når man kombinerer den traditionelle ledelsesrapportering fra f.eks. produktionssystemer, lagersystemer og økonomisystemer, med fx sensordata eller andre eksterne kilder, man kan berige, så åbner en helt ny verden af forretningsmuligheder sig. Vi lever i en verden, hvor objekter kommunikerer med hinanden og udveksler data – det som vi også kalder ’Internet of Things’. Mulighederne, men også datamængderne, er enorme, så det kræver en bevidst indsats at komme godt i gang. Vestas er en af de virksomheder, der for alvor har sparket døren ind til en verden af digitale muligheder. De opsamler konstant enorme mængder af data til at forudsige nedbrud, og som sikrer den bedst mulige placering af deres vindmølleparker. Og det er de nu så dygtige til, at deres data er blevet et særdeles værdifuldt produkt i sig selv”
 

Hvordan kommer du i gang?
At blive datadrevet handler kort sagt om to ting ”at ville” og ”at kunne”. Hvis du ønsker at gøre din forretning datadrevet, så kræver det først og fremmest, at ledelsen tager et strategisk valg om, at information skal gennemsyre alt det, forretningen tænker og gør, mener Peder Pedersen:

”Det er egentlig ikke svært at blive datadrevet, men det kræver en seriøs ændring i mindset og forretningskultur. Hvor man som leder plejer at stole på sin gut feeling, skal man sætte sin lid til data – også når mavefornemmelsen siger noget andet. Dette er en større ændring, end man lige skulle tro. Det handler om, at data tænkes ind i forretningsstrategien og i produktudviklingen, således at det ikke bare er noget, man ”bygger oven på” for at måle på forretningen. Det handler også om at turde eksperimentere med nye tilgange til problemløsning”.

”At kunne” handler om teknologi, men også i høj grad om den måde man organiserer sig omkring arbejdet samt opbygger nye kompetencer. I princippet er det sund fornuft sat i system, hvilket Deloitte har gjort i en ”drejebog”, som benyttes, når kunder skal hjælpes i gang.

”For at finde ud af om data udgør et potentiale for din virksomhed, kan du starte med at tilmelde dig inspirationsworkshops, hvor du får indblik i, hvordan data kan forandre din forretning. Hvis det så viser sig at være relevant for din forretning, kan du begynde at lægge en strategi for, hvordan du bliver datadrevet, eller du kan starte med et mindre pilotprojekt, inden du kaster dig over den helt store omstrukturering”.

Når Deloitte arbejder med at gøre sine kunder datadrevne, så er målet, at de på sigt selv skal kunne drive værket. Derfor arbejder Deloitte med en fast model, som step-by-step leder virksomheden igennem processen, så den i sidste ende selv kan stå for hele setuppet.

”Vi opbygger typisk en strategi/plan ud fra tre simple steps: Først ser vi på virksomhedens mål og ambitioner, og hvordan data med udgangspunkt i virksomhedens konkurrencesituation kan understøtte disse mål og ambitioner. I næste step udarbejder vi en current-state-assessment, hvor vi klarlægger den operationelle model - hvilke kompetencer, processer, systemer og data virksomheden allerede er i besiddelse af, og hvordan de passer med virksomhedens mål. I sidste step definerer vi et målbillede (future-state) for den operationelle model, der kræves for at realiserer ambitionerne. På baggrund af dette udarbejder vi en plan for, hvordan man kommer fra current-state til future-state. Vi ser altså på, hvad virksomheden datamæssigt er i stand til, og hvad der skal til, for at virksomheden kan realisere forretningsmålene”, fortæller Peder Pedersen.

Digitaliseringen er kommet for blive – det har vi vidst længe, men det går stærkt nu. Anvendelsesmulighederne af data er uendelige, hvis man forstår at bruge dem, men kampen om at være først på perronen med nye teknologier intensiveres i disse år, og det er ikke et tog, du har lyst til at misse.

Hvor befinder din virksomhed sig på data modenhedsskalaen?

  1. Din virksomhed analyserer data, som siger noget om, hvordan I har klaret jer. I måler fx kredittider, salgstal, omsætningshastighed, hvad I solgte, hvilke kunder I solgte til osv. I samler altså bagudrettet data ind om forretningsprocessen.
  2. Her benyttes data til at forklare, hvorfor det gik, som det gjorde. Der findes mønstre og sammenhænge
  3. I denne fase er I begyndt at bruge data i selve beslutningsprocessen. Data afgør fx prissætningen eller kreditvurderingen. Rejseselskaber bruger bl.a. dette til real-time prissætning, når du søger en rejse. Prisen kan være baseret på alt fra, hvor mange gange du har googlet rejsen, til om du sidder ved en Mac eller en PC og bestiller din rejse. Her begynder du altså at inddrage data i dine operationelle beslutninger.
  4. I denne modenhedsfase er data blevet dit produkt, og din virksomhed kan karakteriseres som en datadrevet virksomhed. Du har udviklet et dataøkosystem, så du kan begynde at handle med data.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('