Løsninger

Advanced analytics

Får din virksomhed nok ud af jeres data? Får I mere ud af data end jeres konkurrenter?

Fra data til fremsyn og indsigt. Advanced analytics handler i al enkelhed om at anvende data og statistiske modeller til at understøtte forretningsmæssige beslutninger. Kvantespringet ligger i, at det teknisk er blevet muligt at analysere store datamængder, så mere avancerede metoder som for eksempel prædiktiv modellering kan anvendes direkte i en kundedialog.

De virksomheder, der performer bedst, er tre gange mere tilbøjelige end dårligere performende til at være bruger af advanced analytics, og de er dobbelt så tilbøjelige til at hævde, at deres brug af analytics er en konkurrenceparameter. Kilde: Sloan Management School/MIT.


Data bliver tilgængelige, og der bliver flere af dem. Samtidig er der et stigende udbud af værktøjer til hurtig indsamling , analyse og visualisering. Hastighed og agilitet er en konkurrenceparameter. 

I Deloitte har vi specielt fra finanssektoren stor erfaring i at anvende matematiske og statistiske modeller i økonomiske analyser. Dette gælder indenfor alle væsentlige forretningsdrivere som for eksempel prisfastsættelse, omkostninger, kapitalomkostninger og kundefastholdelse. I finanssektoren er det kundernes, det enkelte individs eller den enkelte virksomheds ageren, der har betydning for den ydelse, der leveres. Igennem årene har Deloitte opbygget kompetencer og værktøjer på dette område. Deloitte har blandt andet på globalt plan etableret aftaler med en lang række eksterne dataleverandører, så vi er i stand til at berige kunders egne data med eksterne data.

Deloittes erfaringer fra finanssektoren er i de senere år blevet overført til en række andre industrier, og eksempler på referencer er: kundesegmentering, kundefastholdelse, medarbejderfastholdelse, kunders betalingsevne i forbindelse med gældsinddrivelse, optimering af brændstofforbrug, priselasticitet for telefonselskaber og analyse af købsmønstre i onlinehandel.

Et typisk projekt for prædiktiv modellering involverer følgende faser:

  • Foranalyse og planlægning
  • Dataanalyse
  • Identificering af betydende faktorer (kovariater)
  • Modeludvikling, test og validering
  • Analyse og fastlæggelse af forretningsregler
  • Kravspecifikation og implementering.

Derefter kommer løbende opfølgning og opdatering.

Det handler om data, modeller og forretningsforståelse.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner in Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of insurance liabilities, solv... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('