Insight

Har jeres forsyningsselskab styr på anbefalingerne for god selskabsledelse?

Dansk Energis EjerForbrugerforum har præsenteret et sæt anbefalinger for god selskabsledelse af forbrugerejede forsyningsselskaber – få hovedbudskaberne her.

15 nye anbefalinger, der baserer sig på tidligere anbefalinger for god selskabsledelse i blandt andet børsnoterede selskaber og fondsledelse, skal fungere som en fælles referenceramme omkring god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner.

Ifølge Martin Faarborg, der partner i Deloitte, er den væsentligste ændring, at virksomhederne nu anbefales at evaluere bestyrelsens arbejde hvert tredje år fra en ekstern part for at få så objektiv en vurdering som muligt.

”De reviderede anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark foreskriver, at bestyrelsesevalueringen gennemføres med ekstern bistand minimum hvert tredje år. Det er bl.a. for at sikre en uafhængig og fortrolig evaluering af svarene fra bestyrelsen og direktionen såvel som inspiration til, hvad andre bestyrelser gør,” siger Martin Faarborg.

”Det er en god måde at tilføre værdi til virksomheden og sikre, at der træffes effektive beslutninger i den øverste del af organisationen.”

En kritisk vurdering

Effektivitet er dog mere end blot strukturer og processer, understreger Martin Faarborg.

”Det handler også om dynamikken og adfærden hos de personer, som bestyrelsen og dens udvalg består af. Dét kræver, at man kigger på, hvordan bestyrelsen varetager sine primære funktioner og midler, som understøtter den i udførelsen af sine opgaver,” siger han.

Sådan et eftersyn vil gøre det muligt for bestyrelsen at forstå og foretage en kritisk vurdering af bestyrelsens præstationer, forbedringsmuligheder og dilemmaer, og at holde den daglige ledelse ansvarlig for at levere på de prioriterede områder, forklarer han:

”Bestyrelsen og dens medlemmer kan få bekræftet deres centrale politikker og processer og blive endnu mere skarpe på bestyrelsens kort- og langsigtede strategi, herunder variable faktorer som lovgivning, økonomiske drivkræfter, de vigtige interessenters aktuelle og fremtidige behov, interne og eksterne muligheder og trusler, og i hvilken grad organisationen effektivt kan håndtere interessenters behov og miljømæssige forhold.”

Selskabslovens kan tjene som inspiration

Selv for virksomheder, der ikke er omfattet af Selskabsloven, er der masser af inspiration at hente i § 115, hvis man gerne vil evaluere bestyrelsens effektivitet.

Selskabslovens § 115 – bestyrelsen skal påse at:

1. Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende

2. Der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller

3. Bestyrelsen løbende modtager fornøden finansiel rapportering

4. Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5. Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet.

Selskabslovens § 115 – bestyrelsen skal påse at:

1. Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende

2. Der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller

3. Bestyrelsen løbende modtager fornøden finansiel rapportering

4. Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5. Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('