Insight

Omlægning af regnskabsår for varmeforsyningsvirksomhederne

Husker du, at indkomståret (skatteåret) ikke automatisk omlægges?

En omlægning af regnskabsår udløser ikke automatisk omlægning af det skattemæssige indkomstår. Varmeforsyningsvirksomhederne skal derfor indsende ansøgning om omlægning af indkomstår til SKAT inden udgangen af det indkomstår, der ønskes omlagt. Det er vigtigt at ansøge rettidigt, da SKAT ikke har nogen mulighed for at dispensere, hvis fristen overskrides.

Energistyrelsen har sendt et lovforslag i høring, der bemyndiger Energitilsynet til at fastsætte regler om, at varmeforsyningsvirksomhederne blandt andet skal anvende kalenderåret som varmeregnskabsår. Lovforslaget forventes vedtaget, da et bredt flertal i folketinget har aftalt en økonomisk regulering af varmeforsyningssektoren. Det forventes, at Energitilsynet i løbet af 2018 pålægger varmeforsyningsvirksomhederne at anvende kalenderåret som varmeregnskabsår fra 1. januar 2019.

Omlægningen af varmeregnskabsår forventes at bevirke, at langt de fleste varmeforsyningsselskaber, der ikke allerede har kalenderår som regnskabsår, omlægger deres regnskabsår og dermed også deres indkomstår.

En virksomhed kan uden videre omlægge indkomståret, såfremt omlægningen er begrundet i virksomhedens forhold, såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold.

For varmeforsyningsvirksomhederne omlægges indkomståret, da anden lovgivning kræver, at en bestemt varmeregnskabsperiode anvendes for virksomhederne. Omlægningen har således ikke baggrund i virksomhedens forhold opremset ovenfor, men i stedet i ændret lovgivning. Efter vores opfattelse skal varmeforsyningsvirksomhederne derfor i dette tilfælde anmode SKAT om tilladelse til at ændre indkomståret. SKAT har i øvrigt i et vejledende svar til Deloitte vedrørende spørgsmålet tilkendegivet, at dette også er SKATs vurdering.

Det er vores vurdering, at SKAT vil give tilladelse til omlægning af indkomståret, såfremt reglerne for omlægning i øvrigt iagttages.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('