Løsninger

Afgifter i affaldssektoren

Konsekvensberegninger og modeller

Bruger I for mange ressourcer i forbindelse med ændringer i satser? Beregninger og modeller skal være så simple som muligt for at kræve færrest mulige ressourcer ved ændringer i satser mv.

Der sker hele tiden nyt på afgiftssiden for affaldssektoren. Senest lovforslag om forsyningssikkerhedsafgift på VE-brændsler. Forslaget indebærer, at forbrændingsegnet affald i stort omfang pålægges stadig større energi- og miljøafgifter, som om der var tale om fossile brændsler. Det større afgiftstryk forringer de danske anlægs konkurrenceevne overfor forbrændingsanlæg i vores nabolande. Danske forbrændingsanlæg er herunder omfattet af CO2-kvoteordningen.

Flere forbrændingsanlæg bruger enten biomasse til procesformål eller som kompensation for vigende affaldsmængder. Nye afgifter på VE-brændsler får derfor direkte effekt for forbrændingsanlæggenes forretningsmodeller.

Vi rådgiver om afgifter, udarbejder konsekvensberegninger og hjælper med modeller til beregning af afgifter, der er så simple som muligt, og som kræver færrest mulige ressourcer i forbindelse med ændringer i satser mv.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Lynge Skovgaard

Lynge Skovgaard

Partner

Lynge Skovgaard er partner i revisionen med speciale i den offentlige sektor.... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('