Løsninger

Selskabsopgørelse af affaldsforbrænding

Har I overblik over de skattemæssige konsekvenser ved en selskabsopgørelse?

Optimering og planlægning af skattemæssige forhold inden selskabsopgørelse af sektoren vil kunne reducere omfanget af skattebetalinger i sektoren.

En kommunalt ejet affaldsforbrænding er ikke skattepligtig. Såfremt denne aktivitet indskydes i et selskab, vil selskabet være skattepligtigt.

Et spørgsmål er, om affaldsgebyrer kan indeholde opkrævning til betaling af selskabsskat (aktuel og udskudt skat). Selskabsskat er ikke specifikt nævnt blandt de omkostningstyper, der må betegnes som relevante for affaldsområdet, og der hersker derfor en reel usikkerhed om, det er muligt at opkræve selskabsskatter som en del af taksten.

Affaldsområdet er normalt en integreret del af kommunerne rundt omkring i landet, og kommuner er generelt fritaget for beskatning. Miljøstyrelsen har således ikke tidligere haft noget incitament til at forholde sig til selskabsskat som en nødvendig omkostning for affaldsområdet.

Fra varmeområdet ved vi, at selskabsskat som udgangspunkt ikke anerkendes som en nødvendig driftsomkostning, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. På vand- og spildevandsområdet kan selskabsskatter indregnes som 1:1-omkostninger i vand- og spildevandstaksterne.

Der er således usikkerhed om, hvordan Miljøstyrelsen vil fortolke reglerne, og om selskabsskatter er en omkostning, der kan indregnes i taksterne. 

Vi kan på baggrund af vores erfaringer fra selskabsopgørelserne af el- og vandsektoren rådgive om optimeringsmuligheder for skattemæssige forhold inden en selskabsopgørelse. Vi har herudover erfaringer fra de skattesager, som vandsektoren kører i øjeblikket omkring opgørelse af skattemæssige indgangsværdier.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

Lynge Skovgaard

Lynge Skovgaard

Partner

Lynge Skovgaard er partner i revisionen med speciale i den offentlige sektor.... Mere

Søren Lykke

Søren Lykke

Director

Søren er revisor og rådgiver for mindre og mellemstore virksomheder. Søren har siden 2002 primært serviceret energi- og forsyningsvirksomheder og har på denne baggrund indgående kendskab til energi- o... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('