Insight

Den strategiske CFO

Hvilket fokus bør CFO’en have i strategiprocessen?

Som CFO af tiden er det ikke længere nok at kunne rapportere rigtige tal til tiden og lægge gode budgetter. En CFO forventes i stigende grad at bidrage til fastlæggelse af den strategiske retning og være en af dem, der spotter nye muligheder for vækst. Men hvor skal man fokusere, og hvordan engagerer man sig bedst muligt i strategiprocessen?

I denne artikel giver vi flere perspektiver på dette emne og på, hvordan man som CFO kan balancere den rolle, man spiller i processen. Overordnet set findes der fire roller, som en CFO kan påtage sig i strategiprocessen:

  1. Respondent. Som respondent vil CFO’en og økonomifunktionen understøtte virksomhedens strategiudvikling ved kvantitativt at analysere økonomiske implikationer af forskellige strategiske valg.
  2. Udfordrer. Som udfordrer vil CFO’en og økonomifunktionen agere som steward for den fremtidige værdi ved kritisk at undersøge risici og forventet afkast af forskellige strategiske initiativer.
  3. Arkitekt. I arkitektrollen vil CFO’en, økonomifunktionen og virksomhedens ledere i fællesskab arbejde med at forme strategiske valg. Økonomiske strategier benyttes til at komplementere og maksimere værdien af udvalgte strategier.
  4. Transformer. Som transformer bliver CFO’en en af de ledende parter, der sammen med CEO’en udvikler og eksekverer på den fremtidige strategi.

Læs i artiklen en mere detaljeret gennemgang af de fire roller, krav til de enkelte roller og forslag til, hvordan disse kan bruges til at etablere en fælles forventning til CFO’ens rolle i strategiprocessen.

The strategist CFO
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('