Insight

Anti-hvidvask og CTF

Best practice compliance

Compliance med regulatoriske krav inden for AML/CTF og Sanctions har de seneste år været under massiv mediebevågning, og non-compliance på området udgør derfor særligt store omdømmemæssige risici. Samtidig indeholder ny lovgivning på AML-området muligheden for sanktioner i form af store bøder til selskaber, som er non-compliant med et eller flere af de regulatoriske krav. 

Vi rådgiver om alle forhold vedrørende hvidvask, og hjælper dig med at udvikle, implementere og vedligeholde et AML/CTF set-up, som opfylder de regulatoriske krav. Vores rådgivning er baseret på et indgående kendskab til den stadig mere komplekse og detaljerede lovgivning, til udviklingen i særligt den finansielle sektor og til myndighedernes konkrete ageren i sager om finansiel kriminalitet.

Vi hjælper typisk vores kunder med: 

  • Helbredstjek - Gap-analyser og benchmark på AML og Sactions compliance (mod lovgivning og best practice)
  • Design og implementering af politikker, forretningsgange og governance 
  • Implementering og kravspecifikation på FinCrime teknologi (AML tools samt AI, Machine learning, Robotics etc.) 
  • Transaktionsmonitorering og PEP/Sanction screening
  • Løbende mitigering af AML/CTF og Sanctions udfordringer (udførsel af KYC, onboarding, ODD, EDD aktiviteter herunder risikovurdering af kunder)
  • KYC retention rules
  • Afholdelse af træning/uddannelse om forebyggelse af AML/CFT og Sanctions
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('