Insight

AML Helbredstjek

Finansielle virksomheder står over for stigende compliance udfordringer, særligt inden for finansiel kriminalitet og anti-hvidvask området, hvor et kompliceret regulatorisk landskab sammenholdt med øget fokus på området fra både medier og tilsynsmyndigheder gør anti-hvidvask compliance mere relevant end nogensinde. At være opdateret på de seneste regulatoriske krav og trends er ressourcekrævende, og derfor har langt fra alle virksomheder i den finansielle sektor tilgængelig ekspertise og ressourcer til at adressere alle risici på de påkrævede områder inden for anti-hvidvask, bekæmpelse af terrorfinansiering og sanctions compliance.

Vi har udviklet Deloittes Helbredstjek - en metodisk tilgang til anti-hvidvask compliance, som giver jer muligheden for at få et overblik over hele jeres anti-hvidvask program eller delelementer heraf, som eksempelvis onboarding af højrisiko kunder, sanctions screening eller transaktionsmonitorering. Vi kan skræddersy vores anti-hvidvask assistance til jeres organisation og tager højde for jeres risikoappetit og underliggende risikovurdering på anti-hvidvask området. Helbredstjekket tager udgangspunkt i gældende lovgivning og best practice i den finansielle sektor, og giver jer samtidig mulighed for at få et benchmark i forhold til sektoren i et nordisk perspektiv.

Via Deloittes helbredstjek opnår I en uafhængig vurdering af:

  • Om I lever op til de regulatoriske krav på området
  • Om I effektivt mitigerer risikoen for finansiel kriminalitet
  • Om jeres program lever op til best practice, herunder om I anvender den teknologi, som er relevant for jeres set-up
  • Hvordan I står i forhold til benchmark i den finansielle sektor

Udover gap-analysen, leverer vi konkrete anbefalinger til forbedringer i jeres anti-hvidvask set-up med prioritering af hvilke områder, I med fordel kan sætte ind på først. Vi har gennem hele øvelsen værdiskabelse for øje, og sikre os at I får konkrete output på vores assistance.

I folderen kan du læse mere om eksempler på elementer, som kan indgå i et helbredstjek samt hvordan vi strukturerer de tre faser, som Deloittes Helbredstjek følger.

Vi er klar til at hjælpe din virksomhed
Brug denne formular for at komme i kontakt med Deloitte Forensic og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.
Kontakt Deloitte i dag
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('