Insight

Kapitalrejsning

Vi rådgiver om både egenkapital og/eller fremmedkapital

Kapitalfremskaffelse er typisk aktuel i forbindelse med opkøb, fusion, vækst på andre geografiske markeder, investering i nyt produktionsanlæg, rekonstruktion mv. og kan bestå af egenkapital og/eller fremmedkapital.

Vi kan være drivkraften igennem hele processen, så du kan fokusere på virksomhedens drift i den kritiske fase.

Vi hjælper blandt andet med

  • Strategisk og finansiel analyse af virksomheden, der danner grundlag for vurdering af kapitalbehovet og afkastet på den investerede kapital
  • Vurdering af virksomhedens optimale kapitalstruktur og former for kapital
  • Udarbejdelse af informationsmateriale, der fokuserer på potentielle investorers/bankers informationsbehov og underbygger værdiansættelsen og det forventede afkastkrav
  • Identifikation af potentielle investorer via vores globale organisation og netværk
  • Tilrettelæggelse af en optimal transaktionsstruktur med identifikation af alle kritiske faktorer
  • Opretholdelse af en konkurrencemæssig situation gennem hele processen for at opnå de bedst mulige betingelser og vilkår for ejerne

I Deloitte Corporate Finance er vi kendt for at yde den ypperste service for vores kunder med høj grad af fortrolighed igennem hele processen. Som resultat af dette er vi kåret som Danmarks førende rådgiver indenfor køb og salg af virksomheder.

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte Sigurd Ersted Jensen.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('