Insight

Spirende vækst i det asiatiske stillehavsområde - men udfordringerne lurer

Flere lande i det asiatiske stillehavsområde oplever en spirende vækst og udviser tegn på fremgang. Der er dog stadigt en del forhindringer i vejen for en fremtidig økonomisk vækst. I rapporten ’Asia Pacific Economic Outlook Q3 2017’ kigger Deloittes eksperter nærmere på den økonomiske udvikling i Australien, Indonesien, Singapore og Sydkorea.

Kan den Australske økonomi overkomme udfordringerne på arbejdsmarkedet og sikre fremtidig vækst? Vil den Indonesiske regering fortsat øge dets eksportværdi og lykkedes med at møde dets vækstmål? Hvordan vil Singapore opnå en mere digital og innovativ økonomi? Og kan Sydkorea bibeholde deres spirende økonomiske vækst? Få svar på disse og en lang række andre spørgsmål i ’Asia Pacific Economic Outlook - Q3 2017’.     

Australiens økonomi ser ud til at gå i mod bedre tider. Den spæde optimisme er dels drevet af sidste års eksportvækst af særligt naturressourcer, og dels som følge af den australske dollars devaluering, der giver forbedrede handelsbalancer på en række områder. Men den australske økonomi har dog også haft udfordringer. Blandt andet oplever det australske arbejdsmarked en stødt stigende arbejdsløshed og et historisk lavt gennemsnitligt antal arbejdstimer. Regeringens svar på disse udfordringer har hidtil været at skære i offentlige ydelser og øge investeringerne i infrastrukturen. 

Selvom Indonesiens eksportværdi er steget de seneste kvartaler, er landets fremtidige økonomiske vækst omkranset af en række usikkerheder. Regeringen er udfordret på dets vækstmål for 2017, og det er fortsat uvist, om præsident Jokowis forsøg på at forbedre infrastrukturen og tiltrække udenlandske investorer vil lykkedes. 

Singapores regering har en vision om at øge landets produktivitet ved at hæve vidensniveauet, skabe innovation og sikre digitaliseringen samt øget global integration. En ambitiøs vision, der sandsynligvis vil møde både interne såvel som eksterne udfordringer, særligt Singapores aldrende population og udviklingerne på de globale handelsmarkeder kan være med til at sætte en stopper for landets vækstdrømme. 

Efter en svær periode oplever Sydkoreas økonomi igen en spirende vækst. Eksporten er steget og investeringsmarkedet er vokset i de seneste kvartaler, og den sydkoreanske præsident har indikeret, at han ønsker en fremtid med et større offentligt forbrug. Dog lurer en række usikkerheder særligt i forbindelse med Sydkoreas relationer til deres allierede handelspartnere og landets relationer til Nordkorea. 

$(document.head).append(''); $(document.head).append('