Professionel investor relations er en uudnyttet mulighed for højere værdiskabelse for mange danske CFO’er, som derfor bør prioritere disciplinen højere. Det mener partner og leder af Deloittes CFO-program, Kim Hendil Tegner.

Deloittes CFO Survey Spring 2020 viser, at investor relations ikke står højt på alle CFO’ers agenda. Under halvdelen af CFO’erne, der arbejder for et børsnoteret selskab, svarer, at de bruger tid på investor relations, IR, mens kun halvdelen har en IR-funktion.

Resultaterne overrasker partner og leder af Deloittes CFO-program, Kim Hendil Tegner, som havde forventet, at IR blev prioriteret højere.

”Flere CFO’er bør overveje, hvorvidt de har nok fokus på dette område. Gennemført og professionel investor relations påvirker direkte værdiansættelsen af en virksomhed, og vores undersøgelse indikerer, at der derfor er et betydeligt forbedringspotentiale, som bør udnyttes.”

Kim Hendil Tegner, Partner og leder af Deloittes CFO-program

Kim Hendil Tegner har i forbindelse med rådgivningen af CFO’er i danske virksomheder oplevet, hvor stor forskel der er på, hvordan den enkelte CFO bedriver investor relations, og hvor godt de hver især lykkes med at etablere relationer og dialoger med investorer og aktieanalytikere.

”Fra dialogen med ledende investorer, aktieanalytikere og CFO'er med stærke IR-bedrifter, såsom Jens H. Lund og Pernille Friis Andersen, har vi kunnet konstatere, hvor stor betydning professionel investor relations, og en CFO med fokus på investor relations, har for værdiansættelsen af en virksomhed og derved for tilgangen af risikovillig kapital. Derfor kigger vi nu nærmere på, hvad der er god IR-praksis, og hvordan CFO’er kan blive bedre til disciplinen,” siger han.

Tre kardinalpunkter

Kogt ned er der tre centrale områder, som er afgørende for professionel investor relations, påpeger Kim Hendil Tegner.

Først er det vigtigt, at CFO’er prioriterer tiden til at sætte sig godt ind i markedets dynamikker samt investorerne og aktieanalytikernes behov. Eksempelvis må CFO’er forstå analytikernes behov for relevante og rettidige oplysninger, så de kan lave en korrekt anbefaling til deres kunder.

”Når gode CFO’er præsenterer de regnskabsmæssige resultater, kender de ikke alene deres virksomheds performance ud og ind og de økonomiske nøgletal både forfra og bagfra; de er også ekstremt gode til at forklare, hvordan de komplekse nøgletal hænger sammen med den underliggende performance, hvilket aktieanalytikerne har brug for i deres prognoser og finansielle modelleringer,” siger han og fortsætter:

”Hvis analytikerne omvendt ikke får de rigtige informationer, eller får dem alt for sent, vil deres rådgivning til investorerne ske med forbehold, hvilket påvirker aktiekursen negativt.”

Dernæst skal aktiehistorien være gennemarbejdet og fuldt ud integreret i virksomheden. Aktiehistorien skal synliggøre, hvordan en virksomhed differentierer sig og skaber øget vækst og lønsomhed. Den skal underbygge virksomhedens purpose, de konkrete mål om fremtidig performance og dokumentere de resultater, man har opnået. Den er kort sagt afgørende for investorerne.

”CFO’en bør efter vores opfattelse være talsmand for virksomhedens aktiehistorie både eksternt og internt i virksomheden. På den måde kan CFO’en sikre, at virksomheden holder sine løfter til markedet, samtidig med at de nødvendige interne processer, der skal muliggøre dette, understøttes.”

Kim Hendil Tegner, Partner og leder af Deloittes CFO-program

Sidst, men allervigtigst, skal der være transparens. En virksomhed skal sikre den nødvendige, konsistente og ærlige kommunikation til markedet. Det inkluderer den løbende kvartalsmæssige disclosure, hvor CFO’en formår at lave en bridge fra de rå regnskabstal til informationer, som investorer og aktieanalytikere kan bruge og forstå.

Det indebærer også en løbende kontakt til investorer og aktieanalytikere, som har brug for topledelsens holdning til forskellige ting, og som skal have alle faktorer og informationer på plads.

”Det gælder også i krisesituationer, som den vi befinder os i nu. Der kan naturligvis ikke guides klart om fremtiden, når der er stor usikkerhed, men markedet har brug for at vide, hvad ledelsen tænker og overvejer. Hvilke scenarier arbejder den med, og hvordan forbereder den sig? I forbindelse med en krise kan det, at man indikerer, at der venter gode resultater i begyndelsen af næste kvartal, samt små anekdoter om påvirkningen af gennemførte tiltag give relevante og brugbare informationer til investorerne og analytikerne,” siger han og understreger, at det skaber tryghed i markedet, at topledelsen er tilgængelig, åben og ærlig.

Betydeligt forbedringspotentiale

Ifølge Kim Hendil Tegner er det hovedsageligt kun de større virksomheder, som arbejder struktureret og professionelt med investor relations, og hvor CFO’en sætter tid af til det. Han understreger også, at der eksempelvis er stor forskel på, hvor dygtige danske virksomheder er til at udvikle, kommunikere og eksekvere en aktiehistorie.

”Efter at have gennemgået kommunikationen til investorerne i en lang række børsnoterede virksomheder er det konklusionen, at der er et klart forbedringspotentiale – i hvert fald i forhold til hvordan virksomhederne kommunikerer deres aktiehistorie, og sikkert også i forhold til hvor velintegreret aktiehistorien er i virksomhedens strategi og drift”

Kim Hendil Tegner, Partner og leder af Deloittes CFO-program

Kim Hendil Tegner understreger, at selvom der er en række CFO’er og virksomheder i det danske marked, som excellerer i investor relations på alle parametre, er der generelt plads til forbedring i mange virksomheder.

”De investorer og aktieanalytikere, vi har talt med, har givet os mange eksempler på børsnoterede virksomheder, der kunne være bedre til at justere guidance rettidig, hvilket ville sikre mere transparens og tilgængelighed, når det er nødvendigt. Vores CFO Survey bekræfter da også, at det på dette punkt er meget forskelligt, hvilken tilgang danske CFO’er har til investor relations. Det må således kunne konkluderes, at der ikke hersker nogen tvivl om, at mange danske CFO’er kunne skabe mere værdi i deres stilling, hvis de prioriterede IR højere.”

Fire konkrete råd fra Kim Hendil Tegner


Sæt dig ind i investorernes og analytikernes behov:
Det er afgørende, at CFO’en forstår investorernes og analytikernes behov, syn på virksomheden og perspektiv på performance i forhold til konkurrenter. Indgå i dialog, og stil op til personlige møder. Kun på denne måde kan du få oparbejdet den indsigt, der skal til for at virke effektivt i din rolle.

Lad aktiehistorien agere pejlemærke: Aktiehistorien skal være gennemarbejdet og fuldt integreret i virksomheden. CFO’en skal stå i spidsen for at sikre, at selskabet holdes op på og styrer efter aktiehistorien, samt at de interne processer støtter op om eksekveringen af den.

Professionalisér din investorpleje: Uanset størrelse bør et selskab prioritere som minimum at have en dedikeret IR-ansvarlig. I mindre virksomheder kan denne rolle kombineres med andre roller. Dedikeret support er afgørende for at aflaste topledelsen, sikre kontakten til markedet og opretholde en tilstrækkelig professionel investorpleje.

Sørg for transparens: CFO’en skal sikre en konsistent og ærlig kommunikation til markedet, for eksempel via den kvartalsmæssige disclosure, hvor CFO’en omsætter rå regnskabstal til informationer, investorer og aktieanalytikere forstår og kan bruge. Hertil skal CFO’en sikre, at der er en løbende kontakt til markedet og være åben om sine tanker og overvejelser - ikke mindst i en krisesituation som den nuværende.

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('