Strategiske investeringer og konkrete måleværktøjer har gjort Chr. Hansen til Verdens mest bæredygtige virksomhed. 82 procent af virksomhedens omsætning understøtter direkte tre af FN’s Verdensmål.

Søren Westh Lonning har god grund til at være stolt. For et par måneder siden blev bioscience-virksomheden Chr. Hansen, hvor han sidder som CFO, kåret som Verdens mest bæredygtige virksomhed på World Economic Forum i Davos. Det var kulminationen på flere års massivt fokus på bæredygtighed.

“Vi er ydmyge over for prisen, og er kun lige begyndt på den bæredygtige rejse. Det vil fortsat være en kerneprioritet for finans- og IR-afdelingen i de kommende år samt for resten af virksomheden,” siger han.

Da Lonning i 2015 satte sig i CFO-stolen, så han et kæmpe potentiale i bæredygtighed som en løftestang for vækst, og det kom hurtigt øverst på teamets dagsorden.

”Fra et investeringsperspektiv kunne vi se, at bæredygtighed gav adgang til mange store kapitalmuligheder, både blandt vores aktionærer, men også blandt eksterne kilder med fokus på grønne investeringer,” siger han.

Chr. Hansen gav sig til at undersøge, hvordan virksomheden kunne opnå den største, bæredygtige effekt baseret på det, som virksomheden sælger, og derefter knytte dette til FN’s 17 Verdensmål. Samtlige 3000 af virksomhedens produkter blev analyseret, indtil de besluttede at forfølge tre specifikke mål: Ingen sult, høj sundhed og trivsel, og ansvarligt forbrug og produktion.

”Vores produktportefølje passer perfekt til disse konkrete mål,” siger CFO’en.

Chr. Hansens kerneprodukt - gode bakterier - får produkter såsom yoghurt til at holde sig frisk i længere tid, hvilket gør det muligt for forbrugerne at reducere madspild. Bakterierne spiller også en stadig vigtigere rolle inden for forskning i menneskers sundhed, forklarer CFO’en:

”Undersøgelser viser, at specifikke bakterier kan minimere risikoen for influenza i vinterperioden, og de kan være med til at løse forskellige maveproblemer. Vi er kun lige begyndt at se, hvor stor en indvirkning bakterier har på vores helbredstilstand, og det vil kun få endnu større betydning i fremtiden.”

Måling af effekten er essentiel

I dag understøtter 82 procent af selskabets omsætning direkte de tre FN-verdensmål. Og det er en kerneprioritet for økonomidirektøren at kunne måle denne virkning, hvilket betyder, at rapportering om fremskridt inden for bæredygtighed er blevet en integreret del af den eksterne revision.

”Det skaber en høj grad af troværdighed for investorer og kunder. Vi er pionerer, når det drejer sig om at måle vores bæredygtige indvirkning, og det er et centralt element i vores strategiske planlægning og virksomhedskultur. Det er også her, jeg har en vigtig rolle som CFO.”

Søren Westh Lonning, CFO hos Chr. Hansen

Der er mange måder at måle samfundsmæssig effekt, tilføjer han. Verdensmålene er kun ét aspekt. Et andet er regelmæssigt at måle virksomhedens CO2-udledning samt vand- og elforbrug. Det er også yderst relevant at måle medarbejderengagementet, diversiteten og inklusionen i virksomheden, siger CFO’en.

”Det handler om at vælge de vigtigste parametre for virksomheden og derefter sikre, at rapporteringen er af høj kvalitet. Vi har taget et stort skridt på dette område.”

Nye fokusområder

For Søren Westh Lonning er de klassiske opgaver for en CFO såsom rapportering, compliance og relationen til investorer stadig primære fokusområder. Men han bruger også stadigt mere af sin tid på den bæredygtige dagsorden.

”Det er meget inspirerende at arbejde for en virksomhed, der er gået fra at være producent af bakterier til at være en virksomhed, der hjælper med at løse nogle af de store udfordringer, Verden står overfor.

Og jeg er overbevist om, at en moderne CFO skal kunne påtage sig sådanne nye opgaver. Det er ikke nok at styre finanserne. Som CFO skal jeg kunne fastsætte retningen inden for områder såsom bæredygtighed og digitalisering."

Søren Westh Lonning, CFO hos Chr. Hansen

IT og nye teknologier optager også mere af Søren Westh Lonnings tid. Han har bragt IT- og finansafdelingen tættere sammen for at finde ud af, hvilke digitale platforme og nye teknologier der skal investeres i. Robot Process Automation (RPA) er en meget interessant teknologi for teamet; automatisering og strømlining af processer er kerneprioriteter, mener Lonning:

“Vi er omtrent det samme antal ansatte i finansafdelingen i dag, som da jeg startede i virksomheden for ti år siden - og dette er til trods for, at virksomheden er vokset tre gange i størrelse. Strømliningsprocesser har gjort dette muligt, og jeg tror, RPA vil hjælpe os videre på denne rejse.”

Machine learning og bioinformatik er andre områder, som IT-teamet kigger ind i sammen med R&D-afdelingen. Men det er afgørende, at enhver investering i nye teknologier skal tilføre merværdi for kunderne, siger Søren Westh Lonning.

”Værdiforøgelsen kommer fra vores innovation og evne til at introducere nye produkter på markedet. Det er her, machine learning og bioinformatik spiller en rolle; vi har ikke råd til at sakke bagud i den hurtigt voksende udvikling på disse områder. Vi er en virksomhed drevet af innovation, og vi skal tage føringen.

Et turbulent landskab

Selv om Chr. Hansen har råd til at prioritere investeringer i bæredygtighed og digitalisering, har Søren Westh Lonning fuld opmærksomhed på de geopolitiske og økonomiske udviklinger, der udgør en tiltagende trussel.

“Vi oplever, at makrolandskabet ændrer sig, når det drejer sig om handelsaftaler, økonomi og politik. Disse trusler er større i dag end for et år siden,” siger han.

Derfor er Enterprise Risk - for eksempel i forhold til cybersikkerhed og compliance - øverst på dagsordenen. Virksomhedens IT- og finansteam har stort fokus på at have de rigtige mennesker med de rette kvalifikationer til f.eks. at håndtere cyberangreb. Lonning har oprettet en arbejdsgruppe, som skal føre tilsyn med dette område og bringe alle nødvendige fakta på bordet, så der kan træffe de rigtige beslutninger i forhold til at sikre et højt sikkerhedsniveau og samtidig være omkostningseffektivt.

”Dog er det ikke nok at se på de aktuelle risici, vi står over for i dag. Når det kommer til risikostyring og investeringer, er vi nødt til at se ti år frem. Dette optager meget af min tid,” tilføjer han.

Historisk er det lykkedes Chr. Hansen at opretholde en flot vækstkurs i tider med finansiel uro. Senest under finanskrisen i 2008/2009, hvor virksomheden formåede at vokse med otte procent.

”Det betyder ikke, at vi er immune over for kriser, men det giver os den nødvendige ro til at foretage de rigtige investeringer, der skaber vækst. I dag er målet at vokse organisk med otte til ti procent om året,” siger Søren Westh Lonning.

En del af denne vækst vil sandsynligvis stamme fra digitalisering, men også bæredygtige investeringer samt fusioner og opkøb kan skabe nye veje til vækst, siger han.

”Selv om det ikke resulterer i en hurtig pay-back, som normalt berettiger sådanne investeringer, vælger vi måske at foretage dem alligevel på grund af den effekt, de skaber. Det er sandsynligt, at vi på et tidspunkt også vil kigge ind i andre af FN’s Verdensmål som led i de næste skridt på vores bæredygtighedsrejse.”

Download CFO Survey Spring 2019

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story