Hastige forandringer kræver, at CFO’er tager større ansvar og træffer hurtigere beslutninger. Her er det afgørende at have de rette mennesker, siger CFO i Vestas, Marika Fredriksson.

Da Marika Fredriksson i 2013 tiltrådte som CFO for Vestas, var hendes jobbeskrivelse entydigt at sikre virksomhedens overlevelse. Det at vende et underskud på 500 millioner kroner i 2013 til et solidt overskud på 5,1 milliarder kroner i 2018 har været en svær og til tider hård rejse. Men Fredriksson var aldrig i tvivl om opskriften på Vestas’ finansielle succes.

”Det handlede om at få virksomheden tilbage på sporet. Jeg brugte en masse tid på at udtænke, hvilke aktiviteter vi skulle beholde, og hvilke vi skulle udelade for at generere flere penge til virksomheden,” siger hun.

En betydelig del af arbejdsstyrken blev skåret fra for at skabe et holdbart grundlag for vækst. Den manøvre var baseret på fakta og tal. Det var nødvendigt at skære det følelsesmæssige aspekt ud af ligningen, siger Marika Fredriksson.

”Vi var nødt til at starte forfra med at skaffe penge, genforhandle med banker, skabe gennemsigtighed og genopbygge tilliden,” siger hun.

”Jeg har før været med til at vende udviklingen i konjunkturbestemte maskinindustrier, og jeg har lært at håndtere både op- og nedture. Men for at lykkes og vende udviklingen skal man have de rigtige kompetencer og skabe den rette forandringskultur.”

Tager virksomheden til det næste niveau

Med en balance på mere end 20 milliarder kroner i 2019 har Vestas opnået en bemærkelsesværdig solid finansiel position. Det er en nødvendighed, hvis man ønsker at overleve på et konstant skiftende marked.

”Vi har været igennem vanskelige faser inden for en meget kort tidsramme, men år for år har vi formået at skabe vækst i virksomheden. Udfordringen er nu at løfte virksomheden til et højere niveau, og det er faktisk sværere end en turnaround,” siger Fredriksson.

“Alle har en holdning til, hvad der skal prioriteres. Det er en balancegang at holde trit med forandringer og at være konkurrencedygtig på markedet, uden at individuelle interesser påvirker dømmekraften og prioriteringen.”

Mennesker du kan stole på

Forandringens tempo påvirker i høj grad CFO’ens rolle, fordi det pålægger en CFO et større ansvar, en dybere indsigt i virksomheden og en øget styrkelse af virksomhedens finansielle beslutningsproces. For at kunne dette er der brug for medarbejdere, der kan klare det høje tempo, mener Fredriksson:

"At opnå succes på et meget krævende marked kræver de rette mennesker og en kultur, der afspejler markedets foranderlighed. Ansatte, der kan tage hurtige beslutninger, såvel som handle på dem med det samme og en kultur, der ansporer denne adfærd. Man har brug for folk, man kan stole på, og som er handlekraftige."

Marika Fredriksson, CFO hos Vestas

På det punkt har Vestas en fordel som en moderne industrivirksomhed. Formålet med virksomheden - grøn energi – kommer virkelig i spil her, siger Fredriksson og forklarer:

”Kandidater ser dette som et vækstpotentiale, og det gør, at vi tiltrækker højt kvalificerede medarbejdere. Vi får de bedste, fordi de søger et klart formål med deres arbejde.”

Digitalisering er et konkurrenceparameter

Udover de rette mennesker og den rigtige kultur, er et stort fokus på digitalisering med til at sætte Vestas et skridt foran sine konkurrenter.

”Digitaliseringen gør os i stand til at differentiere, forenkle og forbedre vindturbinerne. Senest har vi lanceret et modulært design, hvilket nedbringer de samlede energiomkostninger og fremskynder den globale overgang til mere bæredygtig energi,” siger Fredriksson.

Digitalisering har også gjort virksomheden mere modstandsdygtig over for pludselige prisfald på markedet. Priserne på vindmøller er faldet med 20 procent over de seneste år. Hvis priserne fortsætter med at falde, og finansfunktionen ikke tilpasser sig med det samme, vil virksomheden lukke ned på et tidspunkt, forklarer Fredriksson.

”Heldigvis har vi været i stand til at opfinde endnu mere avancerede vindmøller og reducere vores omkostninger, men også skabe mere værdi for vores kunder, for eksempel gennem digitaliseringen,” siger hun.

Gå ikke på kompromis med væksten

Digitalisering, overholdelse af regler - og senest FN’s Verdensmål - er vigtige områder for Vestas, som alle understøtter kerneforretningen.

“I dag kan man ikke gå på kompromis med investeringer i teknologi, overholdelse af regler eller Verdensmålene. I så fald går man på kompromis med væksten. Som CFO er man nødt til at forstå de underliggende tendenser og engagere sig på alle områder. Ingen står klar på sidelinjen, så man skal tage ansvar for at uddanne hele virksomheden for at sikre, at enhver forstår de finansielle perspektiver for alle investeringerne,” siger hun og tilføjer:

”Konsekvenserne ved f.eks. ikke at overholde regler er i dag meget alvorlige. Man kan blive slettet fra landkortet på et sekund.”

Formålet med at Vestas producerer grøn energi, harmonerer godt med hele dagsordenen for verdensmålene for bæredygtig udvikling. Vestas har forpligtet sig til seks verdensmål og gør en stor indsats med humanitært arbejde i Afrika og Sydamerika, bygger skoler for piger, rådgiver om prævention og sikrer rent drikkevand.

“Men vi kan ikke tage for givet, at det at tænke grønt er en stærk faktor i konkurrencen. Vi er på en rejse, hvor vi forsøger at rykke grænserne for bæredygtighed, CSR og engagement i lokalsamfund rundt omkring i verden. Fordi vindenergi er blevet så billig, handler det i dag ikke kun om omkostninger, men om at skabe værdi på tværs af interessenter, og verdensmålene er en måde at gøre det konkret.”

Marika Fredriksson, CFO hos Vestas

Muligheden ligger i risikoen

På trods af forandringens tempo, der påvirker alle dele af virksomheden og markedet, forbliver Marika Fredriksson konsekvent på sporet. I år er det finansielle mål en tocifret margin.

”Jeg holder følelser og meninger ude fra alle finansielle beslutninger. Tal og fakta er det, der tæller, og vores digitale infrastruktur hjælper mig med at indsamle og analysere de korrekte data. Men der skal også være en risikofaktor, fordi muligheden ligger i risikoen,” siger hun.

”Men når det er sagt, så afhænger alt af teamet og de rette mennesker. Det er mennesker, der gør forskellen.”

Download CFO Survey Spring 2019

Kontakt

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story