Det var kulminationen af måneders forhandlinger og minutiøs planlægning, da Tryg i efteråret 2020 fremsendte et købstilbud på det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group. Samtidigt var internationale begivenheder med til at bane vejen for den transformerende handel, fortæller CFO i Tryg, Barbara Plucnar Jensen.

I et år, hvor coronakrisen rasede, Brexit ulmede, og amerikanerne valgte en ny præsident, formåede Tryg at lave et af de største danske opkøb nogensinde. For knap 35 mia. kr. overtog den danske forsikringskoncern for ganske nylig RSA Insurance Groups aktiviteter i Sverige og Norge, henholdsvis selskaberne Trygg-Hansa og Codan. Dertil deler de nu ejerskabet af Codan i Danmark med Canadiske Intact.

At Tryg lykkedes med handlen i et så turbulent år, kan ifølge Barbara Plucnar Jensen tilskrives nøje planlægning samt en ukuelig løsningsorienteret fremgangsmåde.

”Detaljeret forberedelse har i den grad været afgørende for transaktionens succes. Når handlen er så stor, og der er så mange parter involveret, har det været centralt for os at være mindst to skridt foran udviklingen hele vejen igennem. Derfor har vi også været meget omhyggelige i vores scenarieplanlægning – særligt set i lyset af de store internationale begivenheder, som 2020 var præget af,” siger Barbara Plucnar Jensen.

Tryg, der før handlen var markedsleder i Danmark og fjerdestørst i Norge, havde i flere år undersøgt mulighederne for at opbygge en stærkere position på særligt det svenske marked, hvor selskabet sad på en beskeden markedsandel på 3,3 procent. Det var dog først i det turbulente 2020, at en opportun mulighed pludselig opstod, og Tryg kunne slå til.

Coronakrisen og Brexit spillede nøgleroller

Mens coronavirussen bredte sig i første halvdel af året, og stadig flere lande lukkede ned i takt med, at usikkerheden voksede, blev der samtidigt skabt nogle favorable transaktionsvilkår. De var med til at muliggøre den transformerende handel.

”I foråret 2020 fik aktiemarkederne nogle betragtelig hug og var i en overgang nede med 30 procent. Mange kom som bekendt tilbage, men for RSA udeblev det store bounce back. Det skabte en gunstig handelssituation,” siger Barbara Plucnar Jensen.

Samtidigt fandt Tryg en tilfredsstillende konstellation med det canadiske forsikringsselskab Intact om samlet at købe RSA Insurance Group og fordele dets aktiver mellem sig.

”Da det faldt på plads, spidsede vi for alvor pennen,” siger Barbara Plucnar Jensen og fortsætter:

”Når jeg ser tilbage, var coronanedlukningen faktisk til vores hjælp. For det første var det ikke nær så synligt, hvor vi befandt os, og for det andet kunne coronarelaterede opgaver dække over, hvad vi rent faktisk foretog os. Det skabte den nødvendige arbejdsro,” siger Barbara Plucnar Jensen.

Også Brexit spillede en markant rolle i transaktionen. Storbritanniens udtrædelse af EU var endnu ikke færdigforhandlet, og der var fortsat stor usikkerhed om det endelige udfald.

”Pundet lå for et år siden på 8,15-8,17 kr. og har i mellemtiden været oppe på 8,65 kr. Det har en ret stor betydning, når man køber et pund-aktiv og handler i milliarder,” siger Barbara Plucnar Jensen.

”Always expect the unexpected”

Da Tryg kunne se, at der potentielt var en mulighed for handlen, etablerede virksomheden et core team bestående af en række forskellige funktioner, herunder Finance, Legal, Strategy og M&A, Investor Relations, samt personer med dyb indsigt i blandt andet det svenske marked. Da arbejdet var tilpas fremskredet, og handlen var en reel mulighed, blev dette core team udvidet til en bredere intern kreds for at sikre, at den fornødne viden på en række centrale områder var på plads.

”Det var essentielt, at vi fik afdækket alle væsentlige dimensioner og var fuldstændig forberedt gennem de forskellige faser. Det var tydeligt, at Tryg havde nylig erfaring med transaktioner, såsom opkøbet af Alka Forsikring, da der var erfarne kræfter involveret over hele linjen,” siger hun og peger på, at det særligt kom til udtryk i den måde, teamet håndterede meget komplekse problemstillinger:

Barbara Plucnar Jensen var som CFO fra starten særligt involveret i værdiansættelsen, synergiarbejdet og forhandlingsrummet. Som en del af processen havde hun ansvaret for at rejse finansieringen, inklusiv at udarbejde prospektet og sikre den rigtige investorkommunikation.

”Jeg lagde stor vægt på at ruste organisationen på forløbet omkring finansieringen, da det er en historisk stor kapitaludvidelse, både for Tryg, men også i markedet. Derfor prioriterede jeg at gennemgå den fulde proces samt opgaverne up front med alle de involverede parter for at sikre en så smidig eksekvering som muligt. Det medførte, at samarbejdet mellem vores folk, de eksterne rådgivere, investeringsbanker med flere var utroligt velfungerende. Det var vigtigt, at alle var klar og forstod deres rolle, ansvar og transaktionens dynamikker,” siger hun.

Detaljeret drejebog skal sikre integrationen

Barbara Plucnar Jensen og resten af Tryg ser nu frem mod integrationen. Fokus er skarpt rettet mod at få maskinrummet til at køre som smurt, at fremme best practices, høste synergierne, og fastholde de erhvervede selskabers talent og kompetencer for således at skabe værdi for selskabet.

”Vi har alle hånden på kogepladen, for dette er transformerende for selskabet. Vores markedsværdi går fra knap 60 mia. kr. til i underkanten af 100 mia. kr., og det er vi alle forpligtet til at leve op til,” siger hun.

Trygs fire-personer store direktion har nu fordelt opgaverne en smule imellem sig, således at Barbara Plucnar Jensen har ansvaret for alt vedrørende det transaktionelle, det vil sige finansieringen, de juridiske forhold samt sikringen af den finansielle rapportering og strukturelle forhold. Alle har dog en naturlig aktie i integrationen, der følger samme opskrift, som sikrede det succesfulde opkøb: minutiøs planlægning.

På trods af den detaljerede forberedelse vil der dog uden tvivl komme overraskelser, men med et hold af erfarne interne og eksterne ressourcer i ryggen, er Barbara Plucnar Jensen ikke i tvivl om udfaldet:

”Det hele kommer garanteret ikke til at gå, præcis ligesom vi har planlagt, men også det er vi klar til at håndtere.”


Tre gode råd fra Barbara Plucnar Jensen

1. Forbered dig grundigt. Der er mange parter involveret, mange bevægelige dele og mange faldgruber i en transaktion. Vær grundig i din scenarieplanlægning, stringent i alle faser, og omgiv dig med erfarne personer, som kender deres rolle indgående.

2. Udnyt virtuelle muligheder. Lukkede døre og virtuelle rum kan sikre den nødvendige arbejdsro. Risikoen for forstyrrende læk stiger, når store teams flyver ind og ud, læser materiale i lufthavnen og taler i telefon i metroen. Dertil kan man også være ekstremt effektiv, for eksempel nåede vi 150 investorer globalt på blot 10-12 dage virtuelt. Det var som at få flere timer i døgnet.

3. Vær tro mod din equity story. Dine M&A-aktiviteter skal skabe værdi og give mening, og så er det vigtigt, at de flugter med dine investorers forventninger. Når der er substans og grundig forberedelse bag dit opkøb, er hjørnestenene i din investorkommunikation på plads.

Download CFO Survey Spring 2021

Kontakt os

Kim Hendil Tegner

Partner, Leder af Deloittes CFO-program

+45 30 93 64 46

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('