Operational Finance

Order-to-cash optimering for fremtidens CFO

Vores rådgivere kombinerer finanskendskab med viden om OTC-processer og digitale løsninger i et globalt perspektiv.

Udfordringer

Stigende krav til indsigt og automatisering kræver digitale løsninger og best-in-class rådgivning om order-to-cash processen.

I Deloitte CFO Services er vi stand til at diagnosticere og rådgive vores kunder til at afklare og afhjælpe deres udfordringer i order-to-cash (OTC) med fokus på inspiration, for at opnå best practice.

Vores kunder står typisk med et ønske om at automatisere og forbedre deres eksisterende OTC-proces, enten pga. øgede krav fra interessenter eller af ændringer i organisationen og arbejdsgange, og har derfor ofte en række fundamentale udfordringer med deres OTC-proces, der samtidigt skal tages hånd om.

Udfordringerne og problemstillingerne i processen fordeler sig typisk over den fulde OTC-proces, men manifesterer sig oftest tydeligst i lange behandlingstider, komplicerede processer og forældede udeståender hos dårlige betalere.

Disse udfordringer har mange forskellige årsager:

 • Forretningsmodeller er blevet stadigt mere komplicerede pga. udvidelser og forandringer i forretningsområderne hvor infrastrukturen i virksomheden har svært ved at følge med.
 • Suboptimale drifts- og service-modeller der ikke understøtter den fulde proces.
 • Mangel på ansvarlighed for processen fra forretningen.
 • Excel-dominerede processer til input og beregning af fakturagrundlaget.
 • Sammenlægninger og decentralisering har øget antallet af organisationer med forskellige systemer og forretningsmodeller.
 • Stigende fokus på working capital stiller krav til større indsigt i data.

I CFO Services forstår vi udfordringerne i order-to-cash processen, og vi har et indgående kendskab til de digitale løsninger, der kan skabe transparens i processen, øge datakvaliteten og reducere antallet af arbejdsdage til at udføre processen. Vi kan rådgive og inspirere omkring OTC-optimeringer inden for masterdata, arbejdsgange, regnskabsprocesser og rapportering, og vi har adgang til et globalt netværk af eksperter indenfor området.

Vores tilgang

Vi arbejder ud fra en datadrevet og faktabaseret tilgang, hvor vi sammen med kunden optimerer, inspirerer og transformerer processer og systemer.

 1. Mobilisering

  Mobilisering af projektteamet samt etablering af mål og visioner for finansorganisationen og processen.

 2. Current State Analyse

  Vi udarbejder en current state analyse i samarbejde med stakeholders fra kunden, hvor vi kortlægger den nuværende proces samt udfordringerne heri.

 3. Target State Design

  Target state design gennem dataanalyse samt workshops og interviews med kunden med henblik på udarbejdelse af fit/gap analyse fra current state til target state.

 4. Forbedringsinitiativer

  Identificering og prioritering af forbedringsinitiativer til at bygge bro mellem current state og target state. Gennem analyse og reviews med kunden, estimeres den forventede indsats og nytte ved implementering.

 5. Roadmap

  Udarbejdelse af roadmap for implementering i samarbejde med kundens centrale stakeholders gennem workshops, interviews og analyse af ressourcer.

 6. Start finanstransformationen

  Start finanstransformationen ved implementering af forandringsinitiativerne gennem procesforandringer, nye teknologier og løbende opfølgning på status og performance.

 1. Mobilisering
 2. Current State Analyse
 3. Target State Design
 4. Forbedringsinitiativer
 5. Roadmap
 6. Start finanstransformationen

Mobilisering af projektteamet samt etablering af mål og visioner for finansorganisationen og processen.

Vi udarbejder en current state analyse i samarbejde med stakeholders fra kunden, hvor vi kortlægger den nuværende proces samt udfordringerne heri.

Target state design gennem dataanalyse samt workshops og interviews med kunden med henblik på udarbejdelse af fit/gap analyse fra current state til target state.

Identificering og prioritering af forbedringsinitiativer til at bygge bro mellem current state og target state. Gennem analyse og reviews med kunden, estimeres den forventede indsats og nytte ved implementering.

Udarbejdelse af roadmap for implementering i samarbejde med kundens centrale stakeholders gennem workshops, interviews og analyse af ressourcer.

Start finanstransformationen ved implementering af forandringsinitiativerne gennem procesforandringer, nye teknologier og løbende opfølgning på status og performance.

Hvorfor Deloitte?

Vi kender processerne indgående og er i stand til at formidle vores viden til stakeholders uden for processen. Vi kan gennemgå processen og se den fra finans, procurement og IT's synspunkter. Vi har samtidig erfaring fra en lang række af succesfulde projekter inden for order-to-cash udført for de største virksomheder i Danmark.

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Hvis du mangler inspiration til din order-to-cash proces eller har udfordringer der kræver best in class-rådgivning, så send en mail til vores kontaktpersoner, så vi kan sikre at du får den rådgivning du og din virksomhed har brug for.

Jens Sønderkær

Partner