Operational Finance

Procure-to-pay optimering for fremtidens CFO

Vores rådgivere kombinerer finanskendskab med viden om processer og digitale løsninger for procure-to-pay-processen i et globalt perspektiv.

Udfordringer

Stigende krav til indsigt og automatisering. Procure-to-pay-processen kræver digitale løsninger og best-in-class rådgivning.

I Deloitte CFO Services er vi stand til at diagnosticere og rådgive vores kunder til at afklare og afhjælpe deres udfordringer i procure-to-pay-processen med fokus på inspiration, for at opnå best practice. Vi tilbyder vejledning og rådgivning inden for next generation digitale løsninger, såsom E-invoicing, B2B-platforme, blockchain og automatisering gennem machine learning, AI og robotics.

Vores kunder står typisk med et ønske om at automatisere og digitalisere deres eksisterende procure-to-pay-proces, enten pga. øgede krav fra interessenter eller af ændringer i organisation og arbejdsgange, og har derfor ofte en række fundamentale udfordringer, der samtidigt skal tages hånd om.

I Deloitte inddeler vi procure-to-pay-processen i syv processer, når vi rådgiver vores kunder:

 • Master databehandling
 • Indkøb
 • Tilvejebringelse (procurement)
 • Varemodtagelse
 • Behandling af faktura
 • Betalinger
 • Måneds- og årsluk

Udfordringerne og problemstillingerne i procure-to-pay-processen fordeler sig typisk over den fulde proces, men udfordringerne manifesterer sig oftest tydeligt i lang behandlingstid eller meget ressourcekrævende processer.

Governance omkring data er ofte for utilstrækkelig, til at kunne træffe beslutninger på baggrund af, eller til at imødekomme finansafdelingens stakeholders forventninger. For mange leverandører gør det vanskeligere at styre forbruget og samtidigt sikre optimale forhandlingsbetingelser, når medarbejderne mangler viden og forståelse af indkøbs- og betalingspolitikker.

Under eksekvering ser vi ofte mangel på sammenhængende processer på tværs af lande, organisationer og afdelinger. Afdelingerne klarer sig ofte igennem med mange manuelle og langsomme processer med ringe fleksibilitet, set fra slutbrugerens synspunkt.

Hos vores kunder ser vi også at der mangler et link mellem procure-to-pay og working capital. Slutteligt er processen ofte utilstrækkeligt understøttet af systemer, eller lider under manglende integration imellem systemerne.

Vores tilgang

Vi arbejder ud fra en datadrevet og faktabaseret tilgang, hvor vi sammen med kunden optimerer, inspirerer og transformerer processer og systemer.

 1. Mobilisering

  Mobilisering af projektteamet samt etablering af mål og visioner for finansorganisationen og processen.

 2. Current State Analyse

  Vi udarbejder en current state analyse i samarbejde med stakeholders fra kunden, hvor vi kortlægger den nuværende proces samt udfordringerne heri.

 3. Target State Design

  Target state design gennem dataanalyse samt workshops og interviews med kunden med henblik på udarbejdelse af fit/gap analyse fra current state til target state.

 4. Forbedringsinitiativer

  Identificering og prioritering af forbedringsinitiativer til at bygge bro mellem current state og target state. Gennem analyse og reviews med kunden, estimeres den forventede indsats og nytte ved implementering.

 5. Roadmap

  Udarbejdelse af roadmap for implementering i samarbejde med kundens centrale stakeholders gennem workshops, interviews og analyse af ressourcer.

 6. Start finanstransformationen

  Start finanstransformationen ved implementering af forandringsinitiativerne gennem procesforandringer, nye teknologier og løbende opfølgning på status og performance.

 1. Mobilisering
 2. Current State Analyse
 3. Target State Design
 4. Forbedringsinitiativer
 5. Roadmap
 6. Start finanstransformationen

Mobilisering af projektteamet samt etablering af mål og visioner for finansorganisationen og processen.

Vi udarbejder en current state analyse i samarbejde med stakeholders fra kunden, hvor vi kortlægger den nuværende proces samt udfordringerne heri.

Target state design gennem dataanalyse samt workshops og interviews med kunden med henblik på udarbejdelse af fit/gap analyse fra current state til target state.

Identificering og prioritering af forbedringsinitiativer til at bygge bro mellem current state og target state. Gennem analyse og reviews med kunden, estimeres den forventede indsats og nytte ved implementering.

Udarbejdelse af roadmap for implementering i samarbejde med kundens centrale stakeholders gennem workshops, interviews og analyse af ressourcer.

Start finanstransformationen ved implementering af forandringsinitiativerne gennem procesforandringer, nye teknologier og løbende opfølgning på status og performance.

Hvorfor Deloitte?

Vi kender processerne indgående og er i stand til at formidle vores viden til interessenter. Vi kan gennemgå processen, og se muligheder for forbedring og gennemføre den nødvendige digitale transformation. Vi har samtidig erfaring fra en lang række af succesfulde projekter inden for optimering af procure-to-pay-processer udført for de største virksomheder i Danmark.

Global markedsleder

Deloitte er anerkendt som global markedsleder inden for transformation af CFO'ens ansvarsområder. Vi er i Danmark ledende inden for alle aspekter af CFO Services.

Dedikerede specialister

Vi har dyb funktionel ekspertise inden for CFO'ens forskellige ansvarsområder og de relevante sektorer. Vi har en betydelig indsigt i, hvilke løsninger der med succes er gennemført hos sammenlignelige virksomheder og kan derfor hurtigt komme frem til de rigtige løsninger for netop jer.

Vi arbejder globalt

I Deloitte arbejder vi integreret på tværs af landegrænser som udgangspunkt. Vi mobiliserer medarbejdere over hele verden alt afhængigt af, hvilke kompetencer der er relevante, og hvilken geografi der er behov for at afdække.

Digital front runner

Vores medarbejdere er førende inden for de seneste teknologiske løsninger. Vi anvender de nyeste teknologiske muligheder i vores løsningsdesign og er erfarne med at implementere teknologier inden for CFO'ens ansvarsområde.

Kontakt vores eksperter

Hvis du mangler inspiration til optimering af din procure-to-pay-proces eller har udfordringer der kræver best in class-rådgivning, så send en mail til vores kontaktpersoner, så vi kan sikre at du får den rådgivning du og din virksomhed har brug for.

Jens Sønderkær

Partner