forensic services

Løsninger

Deloitte SafeSpace

Håndter bedrageri og uetisk adfærd på arbejdspladsen

Deloitte SafeSpace er et best-in-class whistleblower system, som sikrer en fortrolig og sikker behandling af jeres rapporteringer via høj datasikkerhed og en uafhængig stillingtagen til hver enkelt sag. 

Vores service håndterer flere forskellige sprog, og sikrer derigennem en effektiv kommunikation mellem vores efterforskere og whistlebloweren. Samtidig supporterer vi systemet 24/7, så der sikres en hurtig indledende screening af rapporteringerne – uanset hvilken dag og tidspunkt rapporteringen bliver registreret i systemet.  

Deloitte SafeSpace hostes lokalt i sikre og certificerede datacentre, og vi anvender Two Factor Authentication for yderligere at højne sikkerheder for whistlebloweren såvel som for den fortrolige information, som tilgås via systemet.

I kan få et overblik over afsluttede sager via et live dashboards i Deloitte SafeSpace systemet, samtidig med at systemet kan generere rapporter til brug for jeres compliance- eller audit-funktion. Rapporteringen kan genereres ud fra flere parametre og blandt andet sammenholde trends med historiske data. 

Vi har kompetencerne til at håndterer indledende screeninger og undersøgelser efter jeres behov, kapaciteten til at leverer inden for jeres ønskede tidshorisont for alle afgørende processer samt ekspertisen og et efterprøvet framework, som sikrer en effektiv og værdiskabende indsats på området.  

Læs mere om løsningen nedenfor - og kontakt os i dag for at høre mere om Deloitte SafeSpace. 

Vi er klar til at hjælpe din virksomhed
Brug denne formular for at komme i kontakt med Deloitte Forensic og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.
Kontakt Deloitte i dag

Kontaktpersoner i Deloitte Forensic Services

Sofus Emil Tengvad

Sofus Emil Tengvad

Partner

Sofus er statsautoriseret revisor med mere end 17 års erfaring med at gennemføre undersøgelser af særlig karakter, herunder i tilfælde af mistanke om besvigelser, korruption, bestikkelse eller anden ø... Mere

Rasmus Grejs Beyer

Rasmus Grejs Beyer

Partner

Rasmus er specialist inden for Financial Crime (antihvidvask, antikorruption m.m.). Han arbejder desuden med Business intelligence og Integrity Due Diligence. Rasmus har flere års erfaring i besvigels... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('