Løsninger

Finansiel modellering

I forbindelse med større investeringer eller andre strategiske beslutninger, der kræver afsæt i en finansiel analyse, er det vigtigt, at der laves en finansiel analysemodel, der kan producere troværdige nøgletal og belyse konsekvenserne af projektets risici.

Best practice inden for finansiel modellering
I Deloitte anvender vi en best practice inden for finansiel modellering. Vores best practice indeholder en proces for arbejdsforløbet samt en række krav til selve modeludviklingen. Processen tilpasses det enkelte projekt, mens vores designkrav er generelle for alle finansielle modeller.

Ved at følge vores designkrav kan vi udarbejde finansielle analysemodeller på en omkostningseffektiv måde, som kan belyse en strategisk beslutning på en række centrale områder og med minimal risiko for, at beslutningstageren får uhensigtsmæssige input til sin beslutning.


Vi hjælper blandt andet med at:
I finansiel modellering assisterer vi dig i forløbet fra at beramme et projekt og en finansiel analyse til udvikling af den finansielle model samt gennemførelsen af selve analysen og dermed etableringen af beslutningsgrundlaget. Som led i projektets afslutning overleveres analysemodellen til dig, så du selv har mulighed for at anvende værktøjet.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Troels Ellemose Lorentzen

Troels Ellemose Lorentzen

Partner

Troels Lorentzen er ansvarlig for Deloitte Financial Modelling, der rådgiver inden for udvikling af finansielle analysemodeller. Troels er specialiseret i energisektoren, hvor han har gennemført en la... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('