Løsninger

Finansiel risikostyring

Ved at anvende moderne risikostyringsværktøjer får du mulighed for at få et hurtigt og retvisende overblik over selskabets risiko.

Anvendelse af moderne risikostyringsværktøjer er steget kraftigt de seneste 10 år. Den kraftige stigning skyldes dels Basel II- og Basel III-reglerne, dels flere muligheder inden for databehandling og it-regnekraft.

Vi rådgiver finansielle virksomheder om:

  • review og implementering af interne Basel II/III-modeller til styring af kredit- og markedsrisiko
  • review og design af optimal likviditetsstyring i finansielle institutioner
  • best practice inden for intern og ekstern risikorapportering

I Deloitte har vi assisteret adskillige institutter med GAP-analyser, implementering og review af Basel II-projekter. I Danmark har vi assisteret hovedparten af de institutter, der i dag anvender interne modeller. I projekterne lægger vi stor vægt på, at løsningerne implementeres således, at gevinsterne ved de interne modeller maksimeres.

Løsningerne bygger på viden og projektværktøjer, der er opbygget og udviklet i Danmark og internationalt.


Ikke-finansielle virksomheder
Værdiskabelse forbindes ofte med, at virksomheden øger sin omsætning eller reducerer sine omkostninger med en forbedret bundlinje til følge. At forbinde værdiskabelse med risikostyring kan virke abstrakt, men en struktureret tilgang til risikostyring skaber værdi.

Med en struktureret tilgang til risikostyring vil en virksomhed kunne reducere sine kapitalomkostninger  enten direkte ved lavere låneomkostning eller indirekte ved en bedre udnyttelse af den dyrere egenkapital (mere gæld og mindre egenkapital).

Ved øget fokus på risikostyring vil virksomheder kunne reducere deres risiko samtidig med, at forretningsvolumen og resultat øges. Risikostyring skal således i høj grad ses som et værktøj, der kan bidrage direkte til at øge virksomhedens værdi.


Vi hjælper blandt andet med at:

  • risikojusterede prognosemodeller
  • identifikation, måling og styring af risiko for ikke-finansielle virksomheder
  • best practice inden for intern og ekstern risikorapportering

I Deloitte kan vi hjælpe din virksomhed med at høste gevinsterne ved finansiel risikostyring.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

 

$(document.head).append(''); $(document.head).append('