Løsninger

Kapitalfremskaffelse

En kapitalfremskaffelse er typisk aktuel i forbindelse med opkøb, fusion, vækst på andre geografiske markeder, investering i nyt produktionsanlæg, rekonstruktion mv. og kan bestå af både egenkapital og/eller fremmedkapital.

En effektiv kapitalfremskaffelsesproces forudsætter både en grundig analyse af virksomhedens strategi og kapitalbehov og en vurdering af potentielle investorer og deres afkastkrav. I Deloitte har vi stor erfaring med kapitalfremskaffelse til virksomhedsekspansioner, private equity-fonde og til diverse investeringsforeninger og -projekter.

Vi kan være drivkraften igennem hele processen, så du kan fokusere på virksomhedens drift i den kritiske fase.


Vi hjælper blandt andet med:

  • strategisk og finansiel analyse af virksomheden, der danner grundlag for vurdering af kapitalbehovet og afkastet på den investerede kapital
  • vurdering af virksomhedens optimale kapitalstruktur og former for kapital
  • udarbejdelse af informationsmateriale, der fokuserer på potentielle investorers/bankers informationsbehov og underbygger værdiansættelsen og det forventede afkastkrav
  • identifikation af potentielle investorer via vores globale organisation og netværk
  • tilrettelæggelse af en optimal transaktionsstruktur med identifikation af alle kritiske faktorer
  • opretholdelse af en konkurrencemæssig situation gennem hele processen for at opnå de bedst mulige betingelser og vilkår for ejerne

På globalt plan er vi mere end 2.300 medarbejdere inden for corporate finance. Det betyder, at du kan få tilrettelagt præcis den proces, der matcher din virksomheds behov.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.