Løsninger

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

Når offentlige og private virksomheder går sammen om et projekt, er det afgørende at få et så effektivt, lønsomt og smidigt samarbejde som muligt. Det kan vi hjælpe med.

Vi tilbyder at udvikle finansiel beslutningsstøtte i forbindelse med samarbejder mellem offentlige og private virksomheder. Vi rådgiver desuden om, hvordan man får en optimal betalingsmekansime og transaktionsmodel.


Finansiel modellering
Den finansielle model sikrer en solid indsigt i projektets økonomi. Det er afgørende at have en solid model, der kan beskrive økonomi, likviditet og gældsnøgletal, så alle parter har et solidt overblik over og indsigt i projektøkonomien.


Den finansielle model skaber overblik for alle parter
Den offentlige part må sikre sig, at projektet er konkurrencedygtigt i forhold til en traditionel offentlig leverance. Den finansielle model er grundlaget for sammenligningen. Den kan samtidig bruges til at udvikle betalingsmekanismen.

Den private part har tilsvarende behov for at kunne dokumentere, at projektselskabet har den fornødne driftsøkonomi og soliditet til at kunne levere projektet.


Det tilbyder Deloitte inden for finansiel modellering
Vores modelling team har solid erfaring med at udarbejde modeller til alle former for samarbejder. Overskuelighed og solid dokumentation for modellerne er centrale elementer i vores arbejde. Udviklingen af modeller følger Deloittes globale design- og udviklingsstandarder.


Betalingsmekanisme
Betalingsmekanismen udgør principperne for, hvornår den private part har krav på betaling. Den regulerer, om der skal justeres i betalingerne som følge af leverancens kvalitet. En korrekt udformet betalingsmekanisme er en effektiv incitamentsstruktur for den private part til at levere netop den kvalitet af ydelser, som den offentlige part forventer.

Vi sikrer, at der er sammenhæng mellem den offentlige parts forventninger og leverencen. Desuden rådgiver vi om, hvordan forventningerne bedst understøttes af betalingsmekanismen. Vi bidrager samtidig til at sikre den optimale sammenhæng mellem finansielle og juridiske virkemidler.


Transaktionsmodel
Den rigtige transaktionsmodel sikrer værdien i samarbejdet, så forventningerne til økonomi og styring bliver opfyldt. Den gode transaktionsmodel er tilpasset det enkelte projekts udfordringer. Den sikrer, at finansieringsomkostningerholdes på et så lavt niveau som muligt. Samtidig bidrager modellen til at beskytte den private og den offentlige parts interesser i projektets løbetid.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Rikke Beckmann Danielsen

Rikke Beckmann Danielsen

Global Financial Advisory Leader | GPS

Rikke Beckmann Danielsen is a Denmark-based partner in Corporate Finance Advisory, leading her local Public Sector and Infrastructure team.  Rikke is primarily focused on Financial Advisory work relat... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('